48 38 14 88 post@dingruppen.no

Valg av kommunikasjonskanal 

I dag finnes det et hav av kommunikasjonskanaler, noe som gjør at man må være veldig bevisst i forhold til valg av disse. Med så mange alternativer, kan det være vanskelig å vite hvilken kommunikasjonskanal man skal velge. 

At man velger riktig kommunikasjonskanal, er helt avgjørende for at kommunikasjonsprosessen skal være vellykket. 

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva en kommunikasjonskanal er. Vi skal også gi noen eksempler på kommunikasjonskanaler. I tillegg skal vi presentere en metode som man kan bruke, som kanskje vil gjøre valg av kommunikasjonskanal litt lettere. 

Hva er en kommunikasjonskanal? 

Når en avsender skal sende et budskap til en mottaker, er avsenderen avhengig av å ha en kommunikasjonskanal som gjør det mulig å kommunisere. 

Hvilken kommunikasjonskanal avsenderen velger, bør ta utgangspunkt i hvem man har satt seg som målgruppe. Hvis man ønsker å nå ut til jenter i alderen 13 år, vil nok ikke lokalavisen være riktig kommunikasjonskanal. Det er relativt få 13 år gamle jenter som leser avisen nå til dags.  

Eksempel på kommunikasjonskanal 

Som nevnt innledningsvis, finnes det et hav av kommunikasjonskanaler i dag. Kommunikasjonskanaler kan deles inn i to kategorier: tradisjonelle og moderne kommunikasjonskanaler. 

Med tradisjonelle kommunikasjonskanaler mener vi gjerne aviser, radio og TV. Dette er kommunikasjonskanaler som har vært i bruk siden før mange av oss ble født. 

Når vi derimot snakker om moderne kommunikasjonskanaler, henviser vi til kommunikasjonskanaler som har blitt stadig mer populære de siste tiårene. Under denne kategorien finner man for eksempel sosiale medier som Instagram og TikTok. 

Medievalgsmodellen 

Hvis du synes at valg av kommunikasjonskanal er vanskelig, bør du sjekke ut medievalgsmodellen. Denne metoden hjelper deg å se hvilke egenskaper hver kommunikasjonskanal har, noe som vil gjøre det enklere for deg å vite hva du skal velge. 

Medievalgsmodellen tar for seg tre ulike egenskaper med hver enkelt kommunikasjonskanal. Disse egenskapene skal vi ta en nærmere titt på nedenfor: 

  • Presentasjonsegenskaper: Hvordan blir budskapet presentert for målgruppen gjennom den aktuelle kommunikasjonskanalen? På hvilken måte bør budskapet bli presentert? Hvis man for eksempel skal reklamere for et klesplagg, vil ikke radio være et godt valg, siden et klesplagg gjerne trenger en visuell presentasjon.
  • Distribusjonsegenskaper: Hvordan evner kanalen å formidle det aktuelle budskapet? Hvem er målgruppen, og hvor er det størst sannsynlighet for å nå den? Hvis målgruppen er ung, vil ikke avis være et godt valg. Prøver man derimot å nå ut til 80-90 åringer, er sannsynligvis ikke sosiale medier det beste stedet å prøve. 
      
  • Reaksjonsegenskaper: Vil du få ønsket resultat ved bruk av kommunikasjonskanaler du vurderer å bruke? Hvis du ønsker å selge et produkt, bør du velge en kommunikasjonskanal hvor forbrukeren kan gjøre det med en gang. Her vil ikke radio som kommunikasjonskanal være et godt valg. 

Vi hjelper deg med kommunikasjon! 

Riktig valg av kommunikasjonskanal er en forutsetning for at man skal kunne konkludere med at kommunikasjonen er vellykket.  

Ønsker du mer veiledning i forbindelse med valg av kommunikasjonskanal? Da bør du ta kontakt med Din Kommunikasjon på e-post, for vi hjelper deg gjerne med det!