48 38 14 88 post@dingruppen.no

Ulike former for kommunikasjon 

Kommunikasjon kan foregå mellom to mennesker, men kommunikasjon kan også foregå mellom flere millioner mennesker. Det finnes med andre ord ulike former for kommunikasjon!  

Kommunikasjon er et enormt begrep, og derfor er det kjempeviktig at man bruker tid til å sette seg inn i begrepet. Mer eller mindre med en gang man gjør det så vil man oppdage at det er mulig å dele opp kommunikasjonsbegrepet i en rekke underkategorier.  

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på kommunikasjon og kommunikasjonsbegrepets underkategorier. 

Hva er kommunikasjon? 

Begrepet «kommunikasjon» kommet fra det latinske ordet «communicare», som kan oversettes til «å gjøre noe felles» på norsk. Allerede her får man en mistanke om at dette er et veldig stort begrep, og denne mistanken blir bekreftet når man går i dybden av begrepet.  

Kommunikasjon er et begrep som kan defineres som «formidling og/eller deling av ideer og/eller informasjon ved bruk av forskjellige formidlingsmetoder». Dersom man har et budskap man ønsker å formidle, så er det mange måter å gjøre det på. 

En forutsetning for kommunikasjon er at det er to eller flere mennesker til stede, og at dette er mennesker som kommuniserer med hverandre. Å kommunisere betyr at det finner sted en samtale mellom partene i kommunikasjonssituasjonen. 

Kommunikasjon er et klassisk eksempel på noe alle vet hva er, men som kan være veldig vanskelig å forklare. Det er nemlig et veldig stort begrep, og det kan fort føre til litt forvirring hvis man ikke har helt kontroll på hva begrepet faktisk innebærer. 

Forskjellige former for kommunikasjon 

Kommunikasjon er et begrep som omfatter mye på en gang. Det har resultert i at kommunikasjonsbegrepet består av flere underkategorier. Man kan også si at det finnes ulike former av kommunikasjon. 

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på hvilke kommunikasjonsformer vi har.  

Enveiskommunikasjon versus toveiskommunikasjon 

Det er vanlig å skille mellom enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon.  

Man trenger bare å ta en titt på begrepene «enveiskommunikasjon» og «toveiskommunikasjon» for å få en generell forståelse av disse begrepene.  

Enveiskommunikasjon er kommunikasjon som kun går en vei, altså at det ikke er noen form for dialog mellom avsender og mottaker. Men når kommunikasjonen er toveis, så er det dialog mellom partene. 

Et klassisk eksempel på enveiskommunikasjon er når en person ser et TV-program på TV. Mens toveiskommunikasjon kan være en samtale mellom to personer hvor begge personene er aktive i samtalen. 

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon 

Kommunikasjon kan også deles opp i verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. 

Verbal kommunikasjon er når ord er en sentral del i formidlingen av et budskap, mens det er en mindre viktig del i forbindelse med ikke-verbal kommunikasjon. Når det gjelder ikke-verbal kommunikasjon spiller kommunikatørenes kroppsspråk en mye større rolle. 

Personlig kommunikasjon versus massekommunikasjon 

Det er også vanlig å skille mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.  

En personlig kommunikasjon er en individuell kommunikasjonssituasjon. Den er som regel toveis og finner sted mellom et mindre tall personer som kjenner hverandre, eventuelt kjenner til hverandre. Hvordan slik kommunikasjon finner sted vil variere, da personlig kommunikasjon kan foregå både ansikt til ansikt eller via et medium. 

Massekommunikasjon er en form for kommunikasjon hvor en avsender har et budskap som de ønsker å nå ut med til mange som mulig. Det er veldig lite ved denne kommunikasjonssituasjonen som er personlig. Et godt eksempel på massekommunikasjon kan være NRK-nyhetene på TV. 

Slik velger du riktig kommunikasjonsform 

Det kan av og til være litt vanskelig å vite hvilken kommunikasjonsform man skal velge, men i veldig mange tilfeller er det slik at kommunikasjonsformen velger seg selv. 

Som kommunikatør kan du naturligvis bruke ulike virkemidler du vil benytte deg av selv, men det er ikke slik at man velger å kommunisere ved hjelp av massekommunikasjon dersom man skal formidle noe til noen man har et personlig forhold til. Men dette sier mer eller mindre seg selv.  

Det samme gjelder i forbindelse med for eksempel verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. Det er ikke slik at ikke-verbal kommunikasjon egner seg i alle situasjoner, men det kan også finnes situasjoner hvor det er denne kommunikasjonsformen som passer best. 

Vi hjelper deg! 

Å finne ut hvilken kommunikasjonsform man skal bruke kan være veldig vanskelig, og det sier seg nok selv at det ikke er alle former for kommunikasjon vi kan hjelpe deg med. Å ha en personlig samtale med kjæresten din er naturligvis noe du er nødt til å stå for selv. 

Hvis du derimot driver din egen virksomhet og har utfordringer når det gjelder kommunikasjon med dine ansatte, så kan Din Kommunikasjon hjelpe deg med det. Eller hvis du ønsker å forbedre ryktet til virksomheten din i media, så kan vi hjelpe deg med det også.  

Trenger du hjelp til kommunikasjonsfaglige spørsmål i forhold til bedriften din? Da er det bare å ta kontakt med oss, og så kommer vi frem til en løsning sammen!