48 38 14 88 post@dingruppen.no

Støy i kommunikasjon 

Når to mennesker snakker sammen, blir et budskap forsøkt sendt fra en avsender til en mottaker. Noen ganger skjer dette på en sømløs måte. Man kan da si at kommunikasjonen var vellykket. Andre ganger oppstår det støy i kommunikasjonen. 

Som kommunikator er det flere begreper og prosesser man er nødt til å sette seg inn i. Støy og hvordan det kan oppstå støy i en kommunikasjonsprosess, er ett av dem. Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen. 

Hva er kommunikasjon og støy i kommunikasjon? 

Kommunikasjon handler om formidling av informasjon, ideer og generelle tanker. I praksis betyr det at vi er omgitt av ulike former for kommunikasjon hver eneste dag, for eksempel i form av samtaler eller at man åpner et nyhetsbrev som har blitt sendt til innboksen.  

Det finnes flere typer kommunikasjon. Vi skiller mellom enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon. Kommunikasjon kan være både verbal og ikke-verbal.  

Støy kan oppstå i både verbal og ikke-verbal kommunikasjon:  

  • En samtale er et eksempel på verbal kommunikasjon. Eksempel på støy i denne kommunikasjonen kan være at to personer snakker sammen rett ved en trafikkert vei. Støyen fra bilene er kanskje så høy at mottakeren ikke hører hva avsenderen sier.  
  • I ikke-verbal kommunikasjon kan et eksempel på støy være at to personer har ulike definisjoner på et tegn. Hvis avsenderen for eksempel lager peace-tegnet, kan det hende at mottakeren ikke vet hva dette betyr.  

Bruk av kommunikasjonsmodeller 

Støy i kommunikasjon kan også illustreres ved hjelp av kommunikasjonsmodeller. Nedenfor skal vi ta en titt på to av de vanligste: Den klassiske kommunikasjonsmodellen og Prosessmodellen. 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen er en veldig enkel kommunikasjonsmodell.  

Som illustrasjon vil den se slik ut: Avsender —> Budskap —> Mottaker.  

Denne kommunikasjonsmodellen illustrerer rett og slett det vi sa innledningsvis: Et budskap blir forsøkt sendt fra en avsender til en mottaker. 

Prosessmodellen 

En annen kommunikasjonsmodell som ofte brukes er prosessmodellen. Denne modellen tar utgangspunkt i den klassiske kommunikasjonsmodellen, men den inneholder litt flere elementer enn modellen vi så ovenfor.  

Med prosessmodellen får vi følgende illustrasjon: Avsender —> Koding —> Kanal —> Avkoding —> Mottaker. Mottakeren er deretter nødt til å gi en tilbakemelding til avsenderen. Det er først da vi finner ut om kommunikasjonen var vellykket, eller om det har oppstått støy i kommunikasjonen underveis. 

Begrepet «budskap» mangler i denne modellen. Det er fortsatt et budskap som sendes fra en avsender til en mottaker. Koding handler om hvordan budskapet formidles, mens kanal sier noe om hvilken måte budskapet formidles gjennom. Avkoding forteller oss hvordan mottakeren tolker budskapet.  

Prosessmodellen kan illustreres ved et eksempel: Avsender og mottaker sitter sammen i sofaen og ser på et TV-program. Avsender sier noe til mottaker, men volumet på TV-en er for høyt. Mottaker klarer ikke å høre hva avsender sier. Da vil volumet på TV-en være støy i kommunikasjonen. 

Trenger du hjelp med kommunikasjon? 

Trenger du hjelp med kommunikasjon for å unngå at det oppstår støy? Da bør du ta kontakt med Din Kommunikasjon.  

Vi hjelper deg med det meste som har med kommunikasjon å gjøre. Trenger du hjelp til hvordan du kan gjøre den interne kommunikasjonen i bedriften din bedre, eller trenger du kanskje hjelp til å finne de rette ordene til en pressemelding? Send oss en e-post!