48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive presseskriv?  

Det å skrive et presseskriv kan være en real utfordring. Er du kanskje usikker på oppsett, lengde, ordbruk eller andre faktorer? Eller er du rett og slett ikke helt sikker på hva et presseskriv faktisk er? Pust ut – det finnes hjelp å få!  

Her deler vi noen tips som gjør det enklere å komme i gang med skriveprosessen. 

Først og fremst: Hva er et presseskriv? 

Et presseskriv eller en pressemelding er et skriv som skal deles med offentligheten. Avsenderen er typisk en bedrift, som ønsker å dele informasjon som har en nyhetsverdi. Det kan for eksempel være snakk om et revolusjonerende, nytt produkt.  

Presseskrivet kan også inneholde en nyhetsoppdatering rundt en situasjon bedriften ønsker å oppklare. Kanskje ønsker du å besvare kritikk som har blitt rettet mot organisasjonen din?   

Uavhengig av innhold, er ønsket ditt naturligvis å skape positiv oppmerksomhet rundt bedriften. Målet er vanligvis at presseskrivet skal fanges opp av pressen, altså mediene. Dette kan sikre omtale og god PR for bedriften.  

Skal dette skje, må imidlertid presseskrivet ha et genuint og godt nyhetspoeng. Målet ditt er at journalisten skal ønske å se nærmere på saken – og lage et nyhetsoppslag av det.  

Hvordan lage presseskriv? 

Hovedfokuset i et presseskriv ligger i nyheten og den meddelelsen som du ønsker å opplyse offentligheten om. Målet ditt bør være at pressemeldingen skal være interessant. Er den ikke av allmenn interesse eller har nyhetsverdi, vil den neppe publiseres i avisene heller.  

Gjør deg derfor opp noen tanker om hva slags samfunnsrelevans nyheten eller budskapet har. Her er noen raske tips som kan bidra til at presseskrivet ditt blir best mulig: 

 

  • Skriv for mottakeren/leseren (ikke bedriften) 
  • Unngå for mye selvskryt 
  • Fokuser på å skrive en kraftfull innledning 
  • Løft frem nyhetspoenget allerede i ingressen og overskriften 
  • Ikke gjenta navnet på bedriften din unødvendig ofte (dropp det gjerne i overskriften) 
  • Vær kortfattet 
  • Inkluder et sitat fra kontaktperson eller andre med nødvendig kunnskap 
  • Legg gjerne ved videoer, bilder eller annen grafikk 
  • Husk å inkludere eventuelle vedlegg (for eksempel forskningsrapporter) 

Mange fallgruver når du skal skrive presseskriv 

En feil mange bedrifter gjør, er å utarbeide presseskriv som strengt tatt ikke burde være presseskriv. Ønsker du kanskje å skape blest rundt et produkt eller en tjeneste bedriften har lansert? Da er det viktig å ikke blande markedsføring med presseskriv.  

Skryt av et produkt vil sjelden være av nyhetsverdi i journalistens øyne. Vel, i hvert fall ikke med mindre det er noe helt sensasjonelt.  

Ellers er det viktig å passe på at du skriver et presseskriv som er interessant i offentlighetens øyne. Ikke ha for mye fokus på hva bedriften din ønsker å formidle. Det er viktig å ivareta det genuint interessante i budskapet. 

Hva slags krav stilles til utformingen av et presseskriv? 

Utformingen av et presseskriv bør være strukturert og ryddig. Øverst bør du ha en beskrivende overskrift. Unngå å bare ha «pressemelding» som overskrift. Dette vil neppe vekke journalistens oppmerksomhet.  

Du burde også ha en klar innledning, og dette kalles på fagspråket for en ingress. Denne kan du gjerne utheve i fet skrift. Husk at nyhetsverdien skal komme frem allerede her. Deretter kan du komme med eventuelle utdypninger, argumenter og sitater.   

Inkluder også kontaktinformasjon (navn, e-post og telefonnummer) til bedriftens kontaktperson. 

Hvor lang skal en pressemelding være? 

Når du skal skrive et presseskriv er det viktig å være kortfattet og konsis. En lang og tunglest tekst er det ingen journalist har tid til å lese gjennom. Hold gjerne presseskrivet ditt så kort at det får plass på én vanlig A4-side i skriftstørrelse 12.   

Husk på at det også skal være plass til luft mellom avsnittene! En lang og tung blokk med tekst er lite fristende å lese gjennom. Et par korte avsnitt er ofte nok. Unngå derfor å gjøre pressemeldingen mer avansert enn den trenger å være.  

Ordbruk i presseskriv 

Når du skal skrive et presseskriv, er det er en fordel å ikke bruke for vanskelige ord og uttrykk. Forsøk å unngå å ta i bruk tunge faguttrykk, og prøv heller å gjøre teksten enkel å forstå.   

Husk at du skal vekke journalistens oppmerksomhet – ikke sjefens. Det er meningen at nyheten skal nå ut til flest mulig, og da må du også skrive slik at flest mulig forstår.   

Et presseskriv trenger heller ikke lange utredninger eller forklaringer. Du skal fortelle kort og konsist om den nyheten som ønskes meddelt. Forsøk gjerne å fjerne all unyttig informasjon og fyllord.  

Hvordan legge ut pressemelding? 

Når du er ferdig å skrive ditt presseskriv, er det tid for å sende det ut. Normalt sett sender man skrivet direkte til journalister som jobber i nyhetsmedier. Send gjerne pressemeldingen kun til noen få viktige mottakere, da alle nyhetsmedier ønsker å «være først» med nyheten.  

Mange bedrifter velger også å publisere presseskriv på egne nettsider. Dette kan være en nødløsning om skrivet ikke blir publisert i noen medier. 

Motta hjelp med å skrive ditt presseskriv 

Har bedriften din en nyhet å melde, eller ønsker å komme med svar på kritikk? Dersom du synes det er vanskelig å skrive presseskrivet, finnes det hjelp å få. Din Text har erfaring med nettopp pressemeldinger for bedrifter, og bistår deg gjerne.  

Vi sørger for at budskapet ditt når klart og tydelig frem!