Profesjonell kommunikasjon

Har du hørt om profesjonell kommunikasjon før, eller er dette den aller første gangen du hører dette begrepet? Om du hører til i sistnevnte kategori, så kan vi fortelle deg at sannsynligheten for at du allerede vet hva det er, er ganske stor.

Profesjonell kommunikasjon er noe de fleste av oss omgir oss med hver eneste dag. I større eller mindre grad, det kan variere fra dag til dag. Profesjonell kommunikasjon er en evne som er en forutsetning i veldig mange yrker på arbeidsmarkedet i dag.

Kommunikasjon er dog ikke noe som kommer naturlig til alle. Og slik er det også med profesjonell kommunikasjon. Det er noe som må øves på, og det kan være et tidkrevende arbeid. 

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på profesjonell kommunikasjon. Hva er det egentlig, og hva mener vi med at dette er noe vi omgir oss med hver eneste dag? Nedenfor vil vi også komme med noen tips som vil hjelpe deg på veien til å bli bedre til å kommunisere.

Et forstørrelsesglass

Hva er profesjonell kommunikasjon?

Så hva er egentlig profesjonell kommunikasjon? Først og fremst er det et sammensatt ord, som består av to ord som de fleste har god kjennskap til. Disse ordene er profesjonell og kommunikasjon.

Å opptre profesjonelt er noe alle vet hva betyr, særlig i jobbsammenheng hvor dette ofte er en forutsetning. Et annet ord for profesjonelt er formelt.

Også kommunikasjon er noe de fleste har kjennskap til. Det handler om formidling, eller det å ha en samtale med en annen person. Det kan også være flere personer på en gang. 

Profesjonell kommunikasjon handler rett og slett om evnen til å kommunisere i situasjoner som samtidig krever at du opptrer profesjonelt.

Folk som samarbeider

Kommunikasjon – mer enn bare ord

Selv om kommunikasjon kan defineres som det å ha en samtale med en annen person, så er det viktig å huske at kommunikasjon er mye mer enn det. Kommunikasjon handler ikke bare om ordene som kommer ut av munnen din, men også om hvordan du oppfører deg.

I praksis betyr det at valg av ord og oppførsel må samsvare. Eksempelvis så vil ikke hyggelige ord og det å himle med øynene være en god kombinasjon. Kroppsspråk har mye mer å si enn man kanskje tror.

PC, dokument og forstørrelsesglass

Evne til å kommunisere med alle

Det finnes mange eksempler på yrker hvor profesjonell kommunikasjon er nødvendig. Lærer, sykepleier og butikkmedarbeider, for å nevne noen. Behovet for profesjonell kommunikasjon er noe alle disse yrkene har til felles. 

Enten du er utdannet lærer eller sykepleier, eller du sitter i kassa på Kiwi, så er dette en form for serviceyrke. Og i slike yrker er profesjonell kommunikasjon viktig til enhver tid.

Men det holder ikke bare å opptre profesjonelt. Du er også nødt til å være stand til å kommunisere med alle, uavhengig av hvilket utgangspunkt de har. Det handler rett og slett om å behandle alle og enhver med respekt.

Personer som lager sjekkliste

Slik blir du bedre til å kommunisere

Selv om kommunikasjon er viktig, så er det ingen selvfølge at det er noe som faller naturlig for alle. Kommunikasjon er ikke det samme som å sykle, som er en form for kunnskap som sitter når du først har lært deg det.

I stedet må evnen til å kommunisere holdes ved like, og den eneste måten å gjøre det på er å øve på det.

Om det å kommunisere er noe du sliter med, så finner du 5 gode tips som kan hjelpe deg å bli bedre på det nedenfor.

Person som hopper over hekk

1) Vær oppmerksom på oppførselen din

Først og fremst er det viktig å være oppmerksom på hvordan du oppfører deg i kommunikasjonssammenheng. For det er faktisk ikke slik at ordene som kommer ut av munnen din er det eneste som teller. God kommunikasjon er en kombinasjon av både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

Din Text

2) Aksepter at ikke alle har samme utgangspunkt

Som kommunikator er det også viktig at du er klar over at ikke alle har samme utgangspunkt. Verdenen vi lever i består av forskjellige mennesker, og det er ikke slik at språk er hvert enkelt sin sterke side. 

Hvem du møter på livets landevei kommer naturligvis an på hvordan du velger å leve livet ditt, for eksempel gjennom hva du jobber med. Men det er ingen selvfølge at alle håndterer språk like godt.

En eller annen gang kan det hende at du møter noen som ikke håndterer det like bra som deg, eller som ikke er i stand til å kommunisere i det hele tatt. Men da er det viktig å huske at alt er like normalt. I tillegg er det viktig å vise forståelse for at noen har det slik.

Tre personer

3) Gjenta det samtalepartneren din sier

Om du ikke er god til å kommunisere, så er det mange ting du kan gjøre for å forhindre at det oppstår misforståelser og lignende. En fin måte å gjøre det på vil være å gjenta det samtalepartneren din sier.

En slik fremgangsmåte vil være fordelaktig for både deg og samtalepartneren din.

På det lang sikt vil denne fremgangsmåten bidra til at kommunikasjonsevnene dine forbedrer seg. Samtidig vil det gi samtalepartneren din en mulighet til å gjenta det de sa, hvis det viser seg at du tror de sa noe annet. 

Dette henger også sammen med det å være en god lytter. For det å være god til å kommunisere handler ikke bare om å være flink til å snakke for seg eller med andre. Det handler også om å vite når man skal lukke munnen sin og bare lytte i stedet for å snakke.

PC, dokument og forstørrelsesglass

4) Det er greit å være litt personlig

Det er også viktig å huske på at profesjonell kommunikasjon ikke er et synonym til det å være upersonlig. Du kan uten problemer være litt personlig med de du har et profesjonelt forhold til. Det er faktisk helt greit! 

Profesjonell kommunikasjon handler om å bygge tidlig og gjensidig forståelse, og det er ikke mulig hvis du ikke tør å vise vedkommende en liten bit av hvem du er.

Et klassisk eksempel på en slik situasjon er en person som går til terapi, eller til psykolog som det også kalles. Hvis psykologen de første timene kun sitter og tar notater uten å si et ord, så er sannsynligheten veldig liten for at personen som går til psykologen hadde følt seg trygg nok til å snakke fritt. For det er ikke noe som kommer av seg selv, ikke på privaten og ikke i en såkalt profesjonell sammenheng.

Et forstørrelsesglass

5) Husk at det alltid er rom for å forbedre seg

Om det å kommunisere ikke er din sterkeste side og dette er noe du er åpen om, så er du på god vei allerede.

Det er ingen skam å være dårlig til noe, og det er noe de aller fleste kan kjenne seg igjen i. Og det er heldigvis mulig å jobbe med ting, så det er uten tvil mulig å bli bedre til å kommunisere!

I en slik situasjon er selvinnsikt viktig. Og det å erkjenne at du har forbedringspotensiale er kanskje noe av det viktigste.

Håndtrykk

Vi hjelper dere!

Profesjonell kommunikasjon er viktig i mange av dagens yrker. I tillegg er det noe som de fleste omgir seg med hver eneste dag. Og vi tviler på at dette er noe som kommer til å forandre seg.

Om bedriften din trenger hjelp i forhold til profesjonell kommunikasjon eller bare kommunikasjon generelt, så har dere kommet til riktig sted. Vi i Din Kommunikasjon med hver eneste kommunikasjonsutfordring dere måtte ha!

Trenger du hjelp til utforming av tekst? Ta kontakt med oss i dag, og få de første 500 ordene helt gratis!