Pressemelding oppsett

Om du jobber innenfor markedsføringsbransjen, så er pressemelding oppsett et uttrykk som er høyst aktuelt for deg. Innenfor denne bransjen er nemlig pressemelding en godt brukt sjanger.

Pressemelding er en sjanger som blir brukt når en aktør ønsker å få ut et budskap på en rask og effektiv måte. Men det er imidlertid viktig å huske på at innholdet i teksten må oppfylle kravene som stilles til tekstene i den aktuelle sjangeren.

Noen synes kanskje at det å skrive pressemelding høres ut som en vrien oppgave, og det er det også for de som ikke har kunnskapen som skal til. Det er noen vanlige fallgruver i forbindelse med det å skrive pressemelding, og de bør du alltid passe deg for.

Siden temaet er «pressemelding oppsett», så er det nettopp det vi skal fokusere på i denne artikkelen. Vi skal introdusere deg kort til selve sjangeren før vi går nærmere inn på hvordan du kan gå frem for å skrive pressemeldingen.

Forstørrelsesglass

Hva er en pressemelding?

Pressemelding er en sjanger som brukes hyppig i forbindelse med markedsføring. Men det er også en sjanger som er høyst aktuell i andre settinger, for eksempel så er dette en sjanger som kan brukes av offentlige etater i ekstraordinære situasjoner.

Det er flere faktorer ved pressemeldingen som minner om nyhetssjangeren. De er faktisk så like at det er fort gjort å ta feil av dem. Men for ordens skyld – så er dette to forskjellige sjangre. Og forskjellene mellom dem er egentlig ganske «rett frem».

En bunke med dokumenter

Pressemelding og formkrav

Når du skal skrive en pressemelding, så er det særdeles viktig at du sørger for å følge formkravene som gjelder for denne spesifikke sjangeren.

Det er imidlertid viktig å understreke at dette faller innenfor kategorien «uskrevne regler», så om du ikke klarer å følge dem til punkt og prikke, så er det ikke fullstendig krise. Men det er naturligvis verdt å ha i bakhodet uansett.

Når du skal skrive pressemelding, så bør du formulere deg på en måte som er enkel å forstå for folk flest. Du bør dessuten prøve å avpasse lengden på teksten slik at den ikke blir for lang. En pressemelding bør ikke være lenger enn én A4-side, minimum to.

Det vil også være en fordel å inkludere et element som kan øke den generelle interessen for tekstens budskap. Også en pressemelding er nødt til å skrive på en måte som gjør at folk får øynene opp for den, ellers risikerer du at den går hus forbi i stedet.

Personer som samarbeider

Bruk fisken som utgangspunkt

Om dette er den aller første pressemeldingen du skriver, så er det ikke unaturlig at det fremstår som en utfordring for deg. Men det er egentlig ikke så vanskelig når man bryter det ned i overkommelige biter.

De fleste har hørt om de tradisjonelle skrivemodellene. Og hvis dette er din første pressemelding, så vil disse modellene være et godt utgangspunkt for pressemeldingen. Eksempelvis skrivemodellen fisken, som er delt opp i tre forskjellige deler.

Men det aller første man må huske på når man skriver pressemelding er overskriften. Overskrift er et synonym for tittel, og skal naturligvis bidra til at leseren danner seg et bilde over hva innholdet i teksten er.

PC, dokument og forstørrelsesglass

Innledning

Innledning er et annet begrep de fleste kjenner igjen. Om ikke fra skoletiden, så i hvert fall fra avisene man har lest i voksen alder. I innledningen skal leseren introduseres til teksten. Det er en kort tekstbit, som avslører litt flere detaljer enn det overskriften gjør. 

Vanligvis er ikke innledningen lenger enn 1-2 setninger. 

Det er dessuten vanlig å inkludere sted og dato for den aktuelle saken et sted tidlig i pressemeldingen. Og vi synes at innledningen egentlig er et veldig passende sted for det. Så den delen kan du altså inkludere her.

En bunke med dokumenter

Hoveddel

Etter innledningen kommer naturligvis hoveddelen, som den gjør i absolutt alle tekster. Dette er den delen av teksten hvor leseren får et fullstendig innblikk i det aktuelle temaet.

Det sier seg litt selv, men hoveddelen pleier å være en god del lenger enn innledningen. Mens innledningen pleier å være et par setninger, så kan du godt fordele informasjonen i hoveddelen utover 2-4 avsnitt. 

I hoveddelen er det heller ikke uvanlig å inkludere litt mer utfyllende informasjon om den ansvarlige aktøren. Dette kan være en bedrift eller noe lignende.

Innspurten

Avslutning

Til slutt i en tekst kommer naturligvis avslutningen. Selv om både overskrift, innledning og hoveddel inneholder god informasjon om det aktuelle temaet, så kan det hende at det dukker opp noen spørsmål underveis hos leseren som de som sendte ut pressemeldingen ikke har tenkt på i forkant.

Avslutningsvis er det derfor vanlig å inkludere kontaktinformasjon til vedkommende som sitter med mer informasjon og som kan svare på eventuelle spørsmål som leseren måtte ha. Kontaktinformasjon vil si informasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer.

Håndtrykk

Få hjelp til å skrive pressemelding

Har bedriften din informasjon som dere ønsker å dele med allmennheten på en rask og effektiv måte? Da er kanskje pressemeldingen veien å gå for dere! 

Men selv om man driver sin egen bedrift, så er det ingen selvfølge at det å skrive en pressemelding er en utfordring du eller noen i teamet ditt tar på strak arm. Og i forbindelse med det har vi kun et spørsmål: Trenger du hjelp til å skrive pressemelding?

Om svaret på det spørsmålet er ja, så er det bare å ta kontakt med oss i Din Kommunikasjon! Vi hjelper deg med stort og smått i forbindelse med kommunikasjonsspørsmål, enten det gjelder å skrive en pressemelding eller å hjelpe bedriften din med å få et bedre forhold til pressen generelt.

Trenger du hjelp til å skrive pressemelding eller lignende, så er det altså ingen grunn til å vente. Vi tilbyr deg dessuten de første 500 ordene gratis! Om du synes at det høres ut som en god deal, så er det bare å sende oss en mail!