48 38 14 88 post@dingruppen.no

PR og markedskommunikasjon 

PR og markedskommunikasjon er to begreper som går hånd i hånd. På mange måter er den ene en forlengelse av den andre. Ønsker du å kommunisere med markedet ditt, kan nettopp PR-tiltak være løsningen. Det kan for eksempel være snakk om en pressemelding. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på PR og markedskommunikasjon, og hvordan bedriften din kommer i gang med dette. 

Hva er markedskommunikasjon? 

Markedskommunikasjon er en kommunikasjonsform hvor hensikten er å øke den aktuelle bedriftens lønnsomhet gjennom kommunikasjon rettet mot målgruppen.  

I de fleste tilfeller er markedskommunikasjon en omfattende prosess. Kommunikasjonen inkluderer gjerne både kommunikasjonsplanlegging, gjennomføring og evaluering i etterkant. 

I forbindelse med markedskommunikasjon er det blant annet aktuelt å belyse følgende: 

 • Hvordan bør bedriften gå frem for å sørge for at budskapet faktisk når frem til kundene? 
 • Hvordan kan kundene kommunisere med bedriften og formidle hva de ønsker og foretrekker? 

Det finnes mange måter å kommunisere med markedet på. Her kan vi blant annet nevne reklame, holdningspåvirkning, PR, personlig salg og indirekte markedsføring.  

Markedskommunikasjon gjennom PR 

PR kan betraktes som en form for markedskommunikasjon. På engelsk står PR for «public relations», noe som på norsk gjerne oversettes til «informasjon og samfunnskontakt». 

Helt konkret omfatter PR ulike metoder der målet er å fremsnakke eller beskytte bedriftens rykte, produkter eller ansatte. Noen av kommunikasjonstiltakene du finner under public relations er generell opplysningsvirksomhet og omdømmebygging. 

Det er en rekke virkemidler og formater som kan tas i bruk når man jobber med PR som kommunikasjonstiltak. Disse virkemidlene kan være skriftlige eller formidles gjennom fysiske arrangementer. Her er en liten oversikt: 

 • Skriftlige kommunikasjonstiltak: Bedriftsavis, pressemeldinger og årsmeldinger 
 • Fysiske arrangement: Foredrag og seminarer 

  Hvordan lykkes med markedskommunikasjon i form av PR? 

  Det sies av og til at «all PR er god PR», men dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Uten en god PR-strategi kan du ende opp med at budskapet misforstås. Du kan også oppleve at du ikke når ut til målgruppen som planlagt. 

  Skal du for eksempel skrive en pressemelding, bør du tenke nøye over hva som er målet med den. Hvilket budskap ønsker bedriften din å formidle, og til hvem? Og ikke minst, hvordan skal pressemeldingen utformes? 

  For noen bedrifter er det nødvendig å få hjelp av et PR-byrå. Dette kan øke sjansen for vellykket markedskommunikasjon, og at effekten blir som ønsket. Man kan også ta kurs eller lignende for å lære mer om hvordan man går frem på egen hånd. 

  Vi hjelper deg med kommunikasjon 

  Markedskommunikasjon er en omfattende prosess som mange bedrifter sliter litt med. Ønsker du å kommunisere et budskap til en avgrenset målgruppe? Dette forutsetter at du tilpasser kommunikasjonen din slik at den oppleves relevant og interessant av mottaker. 

  PR og markedskommunikasjon henger sammen, siden PR er blant kommunikasjonstiltakene du kan benytte deg av. Din Kommunikasjon har lang erfaring med pressemeldinger og annen kommunikasjon, og bistår deg trygt gjennom prosessen. 

  Vi kan blant annet hjelpe bedriften din med å utarbeide en god pressemelding som vil fange medienes og målgruppens oppmerksomhet. 

  Kontakt oss i dag, og få hjelp med effektiv PR og markedskommunikasjon!