48 38 14 88 post@dingruppen.no

Mediekanaler: En oversikt 

Mediekanaler spiller en viktig rolle i ulike former for markedsføring. Når et budskap skal formidles, er det viktig at denne formidlingen skjer i riktig kanal. Av den grunn er det helt avgjørende å vite hvor målgruppen din befinner seg.  

Vi ser her nærmere på ulike mediekanaler, og forklarer hvordan du velger riktig kanal! 

Hva er en mediekanal? 

En mediekanal er en kommunikasjonskanal som gjør det mulig å videreformidle et budskap til en gitt målgruppe.   

Avsender kan gjerne være en virksomhet som betaler for at annonsen skal vises til potensielle kjøpere som besøker den gitte mediekanalen. De potensielle kjøperne, altså målgruppen, omtales som mottakerne. 

Ulike mediekanaler 

I dagens samfunn finnes det mange ulike mediekanaler, og sjansen er stor for at du har vært innom flere av dem i det siste. En mediekanal kan grafisk, analog eller digital, alt ettersom. I dag er det særlig de digitale mediekanalene som tas i bruk.  

Ved hjelp av digitale mediekanaler kan budskap effektivt og presist formidles til mottakerne. Dagens teknologi gjør det mulig å spisse budskapet selv mot svært begrensede målgrupper.  

Her er noen eksempler på ulike mediekanaler: 

 

 • Analoge mediekanaler 
  • Kino 
  • Radio 
  • TV 
 • Digitale mediekanaler 
  • Sosiale medier (Facebook, Instagram, TikTok etc.) 
  • SMS 
  • E-post 
  • Annonser i nettaviser etc. 
 • Grafiske mediekanaler 
  • Brosjyrer 
  • Aviser (f.eks. BT, Aftenposten, VG og Dagbladet) 

Velg riktig mediekanal til markedsføring 

Skal du markedsføre et produkt eller en tjeneste til en gitt målgruppe? Da er det smart å finne ut hvilken mediekanal du bør benytte. Både alder, kjønn, yrke, bosted og andre faktorer kan ha innvirkning på hvor potensielle kunder ferdes.  

Er målgruppen din unge kvinner i alderen 20–25 år bosatt i Oslo? Da er det god sannsynlighet for at du når dem via mediekanaler som TikTok, Snapchat eller Instagram.   

For bedrifter som har godt voksne mennesker som målgruppe, er det lite sannsynlig at TikTok vil fungere like bra. Kanskje bruker målgruppen din Facebook eller LinkedIn? De eldste er gjerne ikke å finne på sosiale medier. I så fall må du kanskje ty til SMS, e-post eller brev.  

Husk også på at de fleste av oss googler produkter med jevne mellomrom. Av den grunn er det også smart å vurdere egen nettside som en markedsføringskanal. Her kan du tiltrekke organisk trafikk gjennom SEO-innlegg og innholdsmarkedsføring.  

Eksempel på bruk av mediekanal 

Se for deg at bedriften din planlegger å lage en reklamekampanje for et nylig lansert produkt. Dette produktet er et regnskapsprogram for mellomstore og store bedrifter i IT-bransjen. Nå ønsker dere å nå ut til målgruppen, som er bedriftsledere og andre beslutningstakere.  

For å nå ut til målgruppen, blir det besluttet at LinkedIn og bransjeportaler er de mest gunstige mediekanalene. Derfor blir annonsen for regnskapsprogrammet vist til målgruppen gjennom nettopp disse kanalene. 

Få hjelp til markedsføring i ulike mediekanaler 

Din Kommunikasjon hjelper både små og store bedrifter med markedsføring i ulike mediekanaler. Vi har erfaring med et bredt spenn av kanaler, fra sosiale medier til e-post og brosjyrer.  

La oss levere markedsføringstekst tilpasset din bedrifts foretrukne mediekanaler!