48 38 14 88 post@dingruppen.no

Ledelse og kommunikasjon 

Ledelse og kommunikasjon går hånd i hånd. Dersom kommunikasjonen feiler, vil dette ofte være synonymt med dårlig ledelse og høy turnover. God og tydelig kommunikasjon derimot, vil ofte føre til et godt arbeidsmiljø, trygghet og trivsel.  

Vi skal her forklare nærmere hvordan ledelse og kommunikasjon henger sammen. Du får også noen tips til hva du som kan gjøres for å kommunisere bedre. 

Hva er lederkommunikasjon? 

Lederkommunikasjon er enkelt forklart den kommunikasjonen som utføres mellom arbeidsplassens leder(e) og ansatte. Det kan for eksempel være snakk om endringskommunikasjon, der lederen informerer ansatte om endringer i selskapet. 

Kommunikasjon mellom ansatte og ledere kan også inkludere medarbeidersamtaler, møter og annen form for samtaleutveksling. Noen ganger er det snakk om muntlig kommunikasjon, men lederkommunikasjon kan også foregå digitalt på e-post, Slack, Teams eller lignende. 

Hvordan skape god kommunikasjon med ansatte? 

Det er mange ulike faktorer som bidrar til god lederkommunikasjon. Derfor finnes det også mange tiltak ledelsen kan gjøre for å sikre bedre kommunikasjon mellom ansatte og ledere. Her er noen tips:  

  • Lytt til ansattes forslag, idéer og tilbakemeldinger 
  • Gjennomfør forslag ansatte bidrar med – vis at deres mening betyr noe 
  • Gi hyppige tilbakemeldinger 
  • Vær konstruktiv  
  • Sett av tid til å kommunisere med ansatte jevnlig 
  • Gjør det lett å kommunisere, for eksempel med samtalerom og plattformer som Teams eller Slack 
  • Skap en tydelig retning for bedriften, med klare mål alle kan jobbe etter 
  • Unngå å skape usikkerhet gjennom mangelfull kommunikasjon  
  • Kommuniser tydelig i endringsprosesser  

Tidligere har vi blant annet sett nærmere på hvordan du kan mestre kommunikasjon i endringsprosesser. Dersom virksomheten gjennomgår endringer, er det ekstra viktig å kommunisere klart og tydelig med ansatte. 

Hvorfor er kommunikasjon viktig i ledelse? 

Siden god ledelse og kommunikasjon henger sammen, er det i de fleste arbeidsgiveres interesse å kommunisere godt med ansatte. Er ikke ledelsen god nok, vil bedriften fort miste mål og retning. Ansatte vil også kunne føle på usikkerhet, eller tape motivasjon.  

Ved å sikre god, regelmessig og tydelig kommunikasjon, kan man derfor bidra til å skape trygge ansatte og høyere trivsel på arbeidsplassen. Når ansatte føler seg sett og hørt, kan dette også føre til økt autonomi og trivsel. 

Kommunikasjon og ledelse er et eget studie 

Ettersom kommunikasjon er en viktig del av ledelse, finnes det egne studier som lar deg fordype deg i emnet. På handelshøyskolen BI kan man blant annet studere retorikk, kommunikasjon og ledelse, noe som fører til en bachelorgrad.  

Høyskolen Kristiania tilbyr også et studium i ledelse og kommunikasjon. Dersom du ønsker å jobbe innen ledelse, kan studier som dette gi deg et godt utgangspunkt. Kanskje du drømmer om å starte din egen bedrift en dag? 

Motta hjelp med lederkommunikasjon 

Det å mestre ledelse og kommunikasjon kan være lettere sagt enn gjort. Mange bedrifter får problemer som følge av at lederen ikke kommuniserer tydelig eller godt nok. Heldigvis finnes det verktøy som kan være til hjelp.  

Din Kommunikasjon bistår små og store bedrifter med lederkommunikasjon. Vi kan blant annet utarbeide skriv som kan sendes ut til ansatte i forbindelse med selskapsendringer. La oss hjelpe deg med å skape en trygg og god arbeidsplass!