48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kommunikasjon via sosiale medier 

Kommunikasjon via sosiale medier 

Kommunikasjon via sosiale medier  Kommunikasjon via sosiale medier er nok noe du har erfaring med allerede. Kanskje du har lagt ut noen innlegg på LinkedIn i det siste, eller kommentert på et Instagram-bilde? Det å kommunisere på SoMe-kanaler er enkelt, og lar...
Kommunikasjon på sosiale medier 

Kommunikasjon på sosiale medier 

Kommunikasjon på sosiale medier  Kommunikasjon på sosiale medier åpner mange muligheter, både for privatpersoner og bedrifter. I dag er det enklere enn noensinne å nå ut til mottakere på tvers av språk og landegrenser. Sosiale medier som Facebook og TikTok har mye av...
Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon  Kunnskap om internasjonal kommunikasjon er høyaktuelt i en tid med mange internasjonale konflikter og krig. Måten politikere og andre kommuniserer med hverandre, kan ha stor betydning for både fred og verdensøkonomi.    Her ser vi nærmere...
Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon?  Målrettet kommunikasjon handler om å tilpasse kommunikasjonen til person og situasjon. Dette kan blant annet være aktuelt når ledere skal kommunisere med ansatte på arbeidsplassen. Formålet er at budskapet skal nå frem på en mest mulig...
Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon  Empatisk kommunikasjon er et viktig verktøy når man kommuniserer med andre. Dette gjelder ikke bare i private samtaler med andre, men også i profesjonell sammenheng. Ved hjelp av empati kan du bidra til at den andre føler seg sett og hørt.  ...
Ekstern kommunikasjon 

Ekstern kommunikasjon 

Ekstern kommunikasjon  Ekstern kommunikasjon er et viktig fokusområde for alle bedrifter som ønsker å representere selskapet på en positiv måte utad. Når det skal kommuniseres med samarbeidspartnere, kunder eller andre, er både tydelighet og høflighet avgjørende.   I...
Dårlig kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon  Dårlig kommunikasjon kan by på en rekke konsekvenser, inkludert misforståelser, redsel, redusert etterlevelse og krenkelse. Når kommunikasjonen svikter, vil kort fortalt relasjoner kunne påvirkes i negativ grad.   Vi skal her forklare hva dårlig...
Effektiv kommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon  Effektiv kommunikasjon er avgjørende om budskapet skal nå frem til rett mottaker til riktig tid. Dette gjelder kanskje spesielt på arbeidsplassen. Ved å kommunisere effektivt kan man oppnå bedre arbeidsflyt og resultater, og dessuten unngå...

Nonverbal kommunikasjon i casinoindustrien

Nonverbal kommunikasjon i casinoindustrien I en verden der flaks, strategi og spenning møtes, er kommunikasjon en nøkkelkomponent i casinoindustrien. Mens mye oppmerksomhet ofte blir rettet mot verbal kommunikasjon, er det den subtile kunsten av nonverbal...