48 38 14 88 post@dingruppen.no
Design og kommunikasjon i digitale medier 

Design og kommunikasjon i digitale medier 

Design og kommunikasjon i digitale medier  Design og kommunikasjon er viktige faktorer når det kommer til digitale medier. Ved hjelp av visuelt appellerende design og treffende budskap, kan man nemlig nå ut til målgruppen med stor presisjon. Dette er relevant for alle...
Skarp kommunikasjon og reklame 

Skarp kommunikasjon og reklame 

Skarp kommunikasjon og reklame  I en tid der oppmerksomhet er en verdifull ressurs, spiller klar, treffende og engasjerende kommunikasjon en avgjørende rolle for å skape ønsket innvirkning og utmerke seg i konkurrerende markeder.   I denne artikkelen skal vi utforske...
Ledelse og kommunikasjon 

Ledelse og kommunikasjon 

Ledelse og kommunikasjon  Ledelse og kommunikasjon går hånd i hånd. Dersom kommunikasjonen feiler, vil dette ofte være synonymt med dårlig ledelse og høy turnover. God og tydelig kommunikasjon derimot, vil ofte føre til et godt arbeidsmiljø, trygghet og trivsel.   Vi...
Kreativ kommunikasjon 

Kreativ kommunikasjon 

Kreativ kommunikasjon  Kreativ kommunikasjon er aktuelt for alle bedrifter som ønsker å fremme nyskapning og vekst. Ved å tenke nytt og annerledes, kan man også skille seg ut i mengden og enklere nå ut til målgruppen. Men hvordan går man egentlig frem?  Her forklarer...
Kommunikasjon via sosiale medier 

Kommunikasjon via sosiale medier 

Kommunikasjon via sosiale medier  Kommunikasjon via sosiale medier er nok noe du har erfaring med allerede. Kanskje du har lagt ut noen innlegg på LinkedIn i det siste, eller kommentert på et Instagram-bilde? Det å kommunisere på SoMe-kanaler er enkelt, og lar...
Kommunikasjon på sosiale medier 

Kommunikasjon på sosiale medier 

Kommunikasjon på sosiale medier  Kommunikasjon på sosiale medier åpner mange muligheter, både for privatpersoner og bedrifter. I dag er det enklere enn noensinne å nå ut til mottakere på tvers av språk og landegrenser. Sosiale medier som Facebook og TikTok har mye av...
Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon  Kunnskap om internasjonal kommunikasjon er høyaktuelt i en tid med mange internasjonale konflikter og krig. Måten politikere og andre kommuniserer med hverandre, kan ha stor betydning for både fred og verdensøkonomi.    Her ser vi nærmere...
Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon?  Målrettet kommunikasjon handler om å tilpasse kommunikasjonen til person og situasjon. Dette kan blant annet være aktuelt når ledere skal kommunisere med ansatte på arbeidsplassen. Formålet er at budskapet skal nå frem på en mest mulig...
Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon  Empatisk kommunikasjon er et viktig verktøy når man kommuniserer med andre. Dette gjelder ikke bare i private samtaler med andre, men også i profesjonell sammenheng. Ved hjelp av empati kan du bidra til at den andre føler seg sett og hørt.  ...