48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kroppsspråk og kommunikasjon 

Se for deg at du akkurat har kommet inn på språkstudier på universitet, og at du sitter sammen med noen av medstudentene dine. For å bryte isen skal dere leke en lek hvor hver student får et budskap som skal formidles på en eller annen måte, men uten å si hva det eksakte budskapet er. Det skal medstudentene dine gjette seg til. 

Sannsynligheten for at du begynner å tenke ut alternative formuleringer i form av ord er relativt stor. Hvor enkelt dette er, kommer naturligvis an på hvilket budskap du skal formidle. Men visste du at det også er mulig å formidle et budskap ved hjelp av kroppsspråk?   

Forskning viser at omtrent 70 % av et budskap formidles gjennom kroppsspråket til en person. Likevel har folk en tendens til å vektlegge ordvalg i en mye større grad, men det er altså ikke bare det som kommer ut av munnen din som er viktig når det gjelder kommunikasjon. Kroppsspråket er mye viktigere enn mange tror!  

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på kroppsspråk og dets betydning i forbindelse med kommunikasjon. 

Hva er kroppsspråk? 

Når folk definerer begrepet «kommunikasjon» vektlegger man ofte ordene som kommer ut av munnen på personen som snakker. Visste du imidlertid at kommunikasjon ikke kun handler om hvilke ord man velger? I forbindelse med kommunikasjon er kroppsspråket til en person minst like viktig. 

Men hva mener vi egentlig med kroppsspråk? Kroppsspråk er ikke-verbale måter å kommunisere et budskap på, for eksempel ansiktsuttrykk, holdning og generelt hvordan man beveger kroppen mens man snakker.  

Det har blitt forsket mye på kroppsspråk og dets betydning i forbindelse med kommunikasjon. I en kommunikasjonssituasjon formidler man et budskap, og forskningen viser at rundt 70 % av dette budskapet formidles gjennom kroppsspråk. Ordvalg har altså ikke like mye å si som man kanskje tror. 

Fem forskjellige tegnklasser 

På skolen lærer vi om ordklasser som substantiv, verb og adjektiv. Men det er imidlertid ikke bare ordene som kan deles inn i ulike kategorier. Det gjelder også kroppsspråket vårt. Kroppsspråket vårt kan deles inn i tegnklasser, og det finnes fem forskjellige tegnklasser. 

De fem tegnklassene våre er emblemer, illustratorer, regulatorer, følelsessymptomer og berørere. Disse skal vi ta en nærmere titt på nedenfor. 

Emblemer 

Den første tegnklassen er emblemer. Emblemer er tegn hvor man har blitt enige om betydningen over tid. En forutsetning for å forstå emblemene på samme måte, er at de som kommuniserer er en del av samme kulturkrets. 

Emblemer er tegn som kan bidra til å forsterke verbal kommunikasjon, men man er ikke nødt til å bruke dem sammen med tale. De fleste emblemer er såpass etablerte (i den samme kulturkretsen) at de også kan brukes som eneste kommunikasjonsform.  

Bruk av emblemer er ofte en bevisst handling.  

Det finnes utrolig mange eksempler på emblemer i hverdagen vår. Til tross for at bruk av emblemer ofte er en bevisst handling, så er de så vanlige at folk flest ikke husker at man har gjort det. For eksempel at man nikker eller rister på hodet i stedet for å svare ja eller nei. Å «vise fingeren» eller å løfte hånden til hilsen er også eksempler på denne tegnklassen.  

Illustratorer 

Den andre tegnklassen er illustratorer. Betydningen av disse tegnene ligner litt i selve begrepet; illustratorene illustrerer det som blir sagt.  

Bruk av illustratorer er veldig ofte bevisst, men det er ikke alltid tilfellet likevel. Det er også mange som bruker illustratorer mer eller mindre ubevisst. I likhet med emblemer er betydningen av illustratorene ganske etablerte i språket vårt.  

Også når det gjelder illustratorer er det mange tegn vi kan trekke frem. Dersom man er usikker på hvilken retning man skal gå og man stopper noen stopper på gaten for å spørre, så er det ikke uvanlig at man blir brukt i riktig retning. Det er også ganske vanlig å bruke fingrene for å angi tall. Begge deler er eksempler på tegnklassen illustratorer. 

Regulatorer 

Den tredje tegnklassen kalles regulatorer. I likhet med illustratorer forteller selve begrepet litt om innholdet i tegnklassen.   

Regulatorer brukes til å regulere samtalen som finnes sted. Man kan også si at regulatorer er tegn som brukes til å holde samtalen i gang.  

Det er imidlertid ikke sikkert at folk vet helt hva du snakker om dersom du nevner dette for dem. Bruken av regulatorer er nemlig bare svakt bevisst, noe som betyr at dette ofte er tegn som brukes uten at man tenker noe særlig over det.  

I likhet med de andre tegnklassene, så er det mange eksempler på regulatorer. Dersom man ved bruk av tegn ber om eller gir fra seg ordet, så bruker man regulatorer. Andre regulatorer kan være et spørrende uttrykk eller når mottakeren nikker som respons. 

Følelsessymptomer 

Den fjerde tegnklassen har fått navnet følelsessymptomer. Følelsessymptomer er tegn som viser vedkommendes følelser eller sinnstilstand.  

Følelsessymptomer er tegn som kan brukes til å forsterke eller å motsi en verbal påstand, for eksempel at personen du snakker med sier «jeg er så glad på dine vegne» samtidig som vedkommende ser ut som at deres verden nettopp har rast sammen fullstendig. 

Følelsessymptomer er en tegnklasse som kan være veldig forvirrende, for det er nesten umulig å vite hvor vidt følelsene som formidles er ektefølt eller ikke. Disse tegnene kan nemlig være både naturlig eller tillært, samt bevisst eller ubevisst. 

Eksempler på klassiske følelsessymptomer er når noen smiler høflig til deg, to personer utvikler et blikk eller en person rødmer.  

Berørere 

Den femte og siste tegnklassen er berørere. Også dette er en tegnklasse hvor navnet er mer eller mindre selvforklarende. Denne tegnklassen inkluderer berøring av en person eller en gjenstand. 

Som vi har sett ovenfor, så er flere av tegnklassene mer eller mindre bevisst. Berørere skiller seg dog litt ut her, for dette er ofte noe folk gjør ubevisst. Noen vil også beskrive det som en uvane i stedet for et kommunikativt tegn, for eksempel å fikle med noe man har på seg eller klø seg i ansiktet. 

Hvorfor er kroppsspråket vårt viktig? 

I avsnittene over har vi sett på hva kroppsspråk er, samt de fem tegnklassene kroppsspråket vårt kan deles inn i. Men hvorfor er kroppsspråket vårt så viktig at noen har tatt seg bryet med å dele det inn i fem forskjellige tegnklasser? 

Kroppsspråket har en avgjørende betydning i forbindelse med formidling av et budskap. Bevegelsene man gjør med kroppen kan ha en bekreftende eller avkreftende effekt på ordene som kommer ut av munnen på en person: 

  • Du møter en ny person for første gang, dere hilser og vedkommende sier «Hyggelig å møte deg!» med et stort smil om munnen. 
  • Du møter en ny person for første gang, dere hilser og vedkommende sier «Hyggelig å møte deg!» samtidig som vedkommende viker med blikket og ser ut som de kunne tenkt seg å være et helt annet sted. 

Kroppspråk – en varierende faktor 

Det er imidlertid viktig å huske på at kroppsspråk er noe som varierer fra kultur til kultur.  

På en måte kan kroppsspråk sidestilles med dialekter. I forbindelse med dialekter ser man ofte at ord kan bety forskjellige ting på ulike dialekter. Et godt eksempel er adjektivet «snål», som har tre ulike betydninger på norsk og dermed føre til en og annen misforståelse fra tid til annen:  

  • I Telemarksområdet betyr «søt» 
  • I Haugesundsområdet betyr det «morsom»  
  • I resten av landet betyr det «rar» 

Med dette friskt i minne kan man si at i forbindelse med kroppsspråk er kunnskap om ulike kulturer viktig, særlig hvis du snakker med en person som kommer fra en annen kultur. På den måten unngår man å bli misforstått. Men dette forteller oss altså hvor viktig det er å ha i bakhodet at kroppsspråk er og sannsynligvis alltid kommer til å være en varierende faktor. 

Vi hjelper deg! 

Det er imidlertid ikke sikkert at det er vanskeligheter med å tolke personers kroppsspråk som har ført deg hit. Kanskje er det en annen kommunikasjonsfaglig problemstilling? I så fall har du kommet til riktig sted! 

Din Kommunikasjon har nemlig spesialisert seg på kommunikasjon, og vi hjelper deg gjerne med å kommunisere bedre. Send oss en mail med det du trenger hjelp til i dag, og så kommer vi nok frem til en løsning på problemstillingen sammen!