48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kreativ kommunikasjon 

Kreativ kommunikasjon er aktuelt for alle bedrifter som ønsker å fremme nyskapning og vekst. Ved å tenke nytt og annerledes, kan man også skille seg ut i mengden og enklere nå ut til målgruppen. Men hvordan går man egentlig frem? 

Her forklarer vi hva kreativ kommunikasjon er og hvordan det kan anvendes i praksis. Finn ut hvordan du kan inspirere alle dine ansatte! 

Hva betyr ordet kreativitet? 

Før vi ser nærmere på kreativ kommunikasjon, ønsker vi å forklare begrepet «kreativitet» litt nærmere. Kort fortalt viser kreativitet til evnen å skape eller finne på noe nytt. Dette oppnås gjerne på bakgrunn av idérikdom og oppfinnsomhet.  

Kreativitet er en avgjørende faktor for å kunne løse utfordringer innenfor de fleste fagfelt, og for å kunne oppnå fremgang og fornyelse. Derfor er også kreativitet ettertraktet på de fleste arbeidsplasser. 

Hva er kreativ kommunikasjon? 

Kreativ kommunikasjon handler om å kommunisere på en måte som tilrettelegger for kreativitet. Avsenderen av budskapet (den som kommuniserer) kan oppnå dette ved å motivere, inspirere, skape trygghet og gi tilbakemeldinger.  

Ved å kommunisere på en måte som fremmer kreativitet, kan man høste frem nye idéer og forslag.  

Kreativ ledelse og kommunikasjon 

Kreativ kommunikasjon kan være svært nyttig på arbeidsplassen, for eksempel når ledere kommuniserer med ansatte. Denne formen for kreativ ledelse kan bidra til at teamet skaper nyskapende produkter og tjenester. Og nettopp dette kan bidra til et konkurransefortrinn! 

For å fremme kreativitet blant ansatte gjennom kommunikasjon, har vi følgende tips: 

 

  • Gi dine ansatte regelmessige tilbakemeldinger på jobben de gjør. (Skryt når noe er bra – dette kan føre til økt selvtillit og skaperlyst!) 
  • Motiver ansatte til å våge å tenke utenfor boksen 
  • Inspirer hverandre gjennom sparring og møter 
  • Vis ansatte at du stoler på dem og beslutningene deres – autonomi og selvstendighet skaper trivsel og gir rom for nye idéer 

Kreativitet i digital kommunikasjon og markedsføring 

Hittil har vi fokusert på nytten av kreativ kommunikasjon internt på arbeidsplassen. Men det kan også lønne seg å være kreativ når man kommuniserer med kunder og andre utenforstående.   

Når det kommer til markedsføring, er det for eksempel viktig å skille seg ut. Hvis ikke kan budskapet fort forsvinne i mengden. Dette gjelder kanskje særlig innen digital kommunikasjon og markedsføring.  

Sørg derfor for at bedriftens blogginnlegg, annonser og annet innhold som rettes mot målgruppen skiller seg ut. Her er kreativitet alfa og omega!   

Våg å tenke annerledes, og prøv dere frem. Ved hjelp av analyseverktøy vil man lett kunne se hva som fungerer bra og dårlig. Det kan for eksempel være snakk om å snakke med målgruppen med en annen «tone of voice» enn tidligere. Ja, eller å teste ut nye farger og illustrasjoner i markedsføringsmaterialet. 

Motta hjelp med kreativ kommunikasjon 

Det å kommunisere på en måte som fremmer kreativitet er kanskje lettere sagt enn gjort. Dersom du er usikker på hvordan du går frem, har Din Kommunikasjon tjenestene du trenger. Vi kan blant annet hjelpe deg med internkommunikasjon og taler.  

La oss hjelpe deg med å høste kreativitet og nyskapning på arbeidsplassen!