Kommunikasjonsstrategi

Driver du en kommunikasjonsbedrift? Eller er kommunikasjon viktig for bedriften din? Da bør du og resten av teamet ditt vurdere å begynne på prosessen med å utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi for bedriften.

En kommunikasjonsstrategi vil være et nyttig verktøy, om du vil lykkes med bedriften din. Ved å utvikle en god kommunikasjonsstrategi vet alle på teamet ditt hva de skal gjøre akkurat når de skal gjøre det.

Det er ingen bedrifter som er helt like, og derfor vil behovet for kommunikasjonsmetoder også variere. I forbindelse med dette kan man sammenligne bedrifter med eneggede tvillinger. Selv om de ser klisslike ut, så har de ikke nøyaktig samme fingeravtrykk.

Temaet for denne artikkelen er «kommunikasjonsstrategi». Nedenfor skal vi derfor definere begrepet, og se på hva en kommunikasjonsstrategi bør inneholde. Vi skal også blant annet bli bedre kjent med et vanlig analyseverktøy som ofte brukes i denne typen arbeid!

Forstørrelsesglass

Kommunikasjonsstrategi definisjon

Kommunikasjonsstrategi handler om hvordan den aktuelle bedriften kommuniserer med verden utenfor bedriftens hovedkontor. I dette tilfellet kan «verden uten bedriftens hovedkontor» defineres som bedriftens kunder, både de som allerede er kunder og de som potensielt kan bli det.

De fleste bedrifter bygger på en forretningsidé. Om du skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for bedriften din, så bør strategien bygge på den samme idéen.

Bedriftens kommunikasjonsstrategi bør alltid være så konkret som overhodet mulig. Jo mer konkret kommunikasjonsstrategien er, jo enklere er det å følge den for både de som har utarbeidet dem og for de som kanskje blir med på teamet underveis i prosessen. 

I dag er det mange bedrifter som har egne avdelinger i bedrifter som tar seg av kommunikasjonsarbeidet. Vi mener definitivt at dette vil være en god investering, som du bør vurdere på alvor. 

Lyspære

Kommunikasjonsstrategi innhold

Det å utarbeide en kommunikasjonsstrategi er ikke så komplisert som selve ordet får det til å høres ut. Hvis du har gjort et grundig forarbeid i forkant av åpningen, så har du faktisk gjort det meste av arbeidet allerede.

En god kommunikasjonsstrategi inneholder en beskrivelse av bedriftens nåværende situasjon. I tillegg til dette bør den inneholder informasjon om hvilke konkrete mål bedriften har, og hvor lang tid bedriften tenker å bruke på dette arbeidet.

Som selve kronen på verket bør bedriftens kommunikasjonsstrategi også inneholde hvordan bedriften ønsker å kommunisere med omverdenen. Eksempelvis om dere vil benytte dere av en form for massekommunikasjon eller en form for personlig kommunikasjon.

En mann som snakker

SWOT – et nyttig verktøy

SWOT-analyse vil være et særdeles nyttig verktøy i arbeid med å utarbeide bedriftens kommunikasjonsstrategi.

SWOT er en forkortelse for de fire engelske ordene strength, weakness, opportunities og threats. Når vi oversetter disse til norsk får vi ordene styrker, svakheter, muligheter og trusler

Dette er en analysemetode som brukes til å kartlegge hva bedriften gjør bra (styrker), hva de kan gjøre bedre (svakheter), hvilke muligheter bedriften har og hvilke trusler de kan møte på markedet.

SWOT-analysen er et veldig godt verktøy i og med at både interne og eksterne aspekter ved bedriften blir analysert.

Mann som jobber

Er det nødvendig med en kommunikasjonsstrategi?

Men er det å utarbeide en kommunikasjonsstrategi egentlig nødvendig? Svaret på dette spørsmålet vil nok variere med utgangspunkt i hvem du spør.

Vi i Din Kommunikasjon holder definitivt en knapp på at en god kommunikasjonsstrategi er nødvendig. Rett og slett fordi det kommer til å gjøre jobben mye enklere for deg og teamet ditt.

Når det er sagt så betyr ikke det at det er helt umulig å gjøre fremskritt uten en konkret kommunikasjonsstrategi. Men det blir litt som om du skal pusse opp hjemme og river et rom helt inn til beinet uten en konkret plan for hva du skal gjøre videre.

Personer med puslebrikker

Kommunikasjonsstrategi tips

Som nevnt bør du allerede ha gjort det meste av forarbeidet som kommunikasjonsstrategien bygger på. Det er imidlertid ingen selvfølge det heller, så her er noen tips til hvor du bør begynne:

  • Å definere målgruppen din! Målgruppedefinering er viktig for at du i det hele tatt skal ha en sjanse til å overleve i havet av bedrifter. Det kan også være nyttig å besvare spørsmål som f.eks: «Hvorfor velger du akkurat denne målgruppen?» og «Hvordan skal akkurat din bedrift dekke behovet deres?»
  • Finn ut hvilke kommunikasjonsplattformer du ønsker å benytte deg av. Ofte er dette noe som går hånd i hånd med målgruppedefineringen. Er målgruppen din ungdommer vil sosiale medier være et godt valg, men om den er mennesker litt opp i årene, så vil tradisjonelle medier som radio og aviser være et bedre valg.
  • Finn ut hva det er du ønsker å formidle til den aktuelle målgruppen, samt nøyaktig hvordan budskapet skal formidles.
  • Kartlegg hva som skal gjøres og nøyaktig hvem på teamet som skal gjennomføre hver enkelt oppgave.
Tre jenter med hver sin datamaskin

Vi hjelper deg!

Synes du det å utarbeide en kommunikasjonsstrategi virker som en helt umulig oppgave? Da er dette din lykkedag, for vi i Din Kommunikasjon hjelper deg mer enn gjerne med det!

Hos Din Kommunikasjon jobber det mennesker med mange års erfaring i feltet. Og denne erfaringen ønsker å bruke til å hjelpe deg!

Ta kontakt med Din Kommunikasjon i dag. Fra oss vil du få et helt uforpliktende tilbud og de første 500 ordene gratis, så du kan finne ut hva vi er gode for før du bestemmer deg. Du har med andre ord absolutt ingenting å tape!