48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjonsplanlegging 

Kommunikasjonsplanlegging er som regel en forutsetning for å lykkes med kommunikasjon. Dette gjelder særlig for bedrifter og organisasjoner, der det er viktig å være både tydelig og konsis når et budskap skal formidles. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan planlegge din kommunikasjon best mulig! 

Hva er kommunikasjonsplanlegging? 

Kommunikasjonsplanlegging er et begrep som beskriver prosessen der man planlegger videre kommunikasjon. Planen utarbeides gjerne skriftlig, og sier noe om hva som skal kommuniseres, til hvem og hvordan. 

Planen vil gjøre det enklere å løse problemene og deretter å nå målene, fordi man har reflektert over situasjonen og laget en konkret og håndfast plan. 

Slik lykkes du med kommunikasjonsplanlegging 

Hvis du vil lykkes med kommunikasjon, er det en forutsetning at du tar deg tid til litt forarbeid. Før du kan legge en konkret plan for hva du skal gjøre, er det en rekke vurderinger du er nødt til å gjøre først. 

Tenk blant annet over omfanget. Er det i det hele tatt behov for en kommunikasjonsplan, eller er budskapet så enkelt at enklere kommunikasjonstiltak er tilstrekkelig? Bestem deg også for hvor lang tid du skal sette av til arbeidet. 

Når du har gjort disse vurderingene, kan du eventuelt gå videre til neste steg som er selve kommunikasjonsplanleggingen.  

Hvordan komme i gang med kommunikasjonsplanlegging? 

Når du skal planlegge kommunikasjon, kan kommunikasjonshjulet fungere som et godt utgangspunkt. Kommunikasjonshjulet kan på sett og vis sammenlignes med en kake eller en pizza som er delt inn i fire like store deler. Disse delene er følgende: 

  • Analyse 
  • Strategi 
  • Gjennomføring/aksjon 
  • Evaluering/vurdering

Analysefasen går ut på å definere informasjonsproblemene. Her skal du rett og slett finne ut hva budskapet ditt er. Så snart du har dette klart for deg, kan du gå i gang med å lage en kommunikasjonsplan.  

Neste steg er å legge en strategi. Tenk over hvordan du skal formidle budskapet. Skal du holde et foredrag, eller kanskje sende ut en e-post? I tillegg til dette bør du tenke over timing. Når skal budskapet formidles? Finn også ut hvem mottakerne er. 

I etterkant av analysen, planleggingen og gjennomføringen, kan det være smart å evaluere hvordan prosessen gikk. Ble målet oppnådd? Var det noe som kunne blitt gjort bedre? Ved å tenke over dette, kan du sørge for å kommunisere enda bedre neste gang. 

Slik blir du bedre til å planlegge kommunikasjon 

Det å mestre kommunikasjonskunsten er ikke nødvendigvis så enkelt. Ordbruk, formidlingsevne og andre faktorer kan påvirke hvor effektivt du når frem med budskapet ditt. For mange kan det være nyttig å få litt hjelp. 

Er du leder i en bedrift, kan det være tilstrekkelig å lese seg opp på temaet eller kanskje gjennomføre et kurs. Men du kan også få profesjonell hjelp av en kommunikasjonsrådgiver. Et byrå kan dessuten hjelpe deg med å lage en konkret plan for kommunikasjon. 

Motta hjelp av noen som kan kommunikasjon! 

Synes du at kommunikasjon og kommunikasjonsplanlegging er litt vrient? Din Kommunikasjon har lang erfaring på feltet, og bistår blant annet bedrifter med utarbeidelse av tekst til pressemeldinger, foredrag og internkommunikasjonsskriv. 

Vi sørger for at budskapet ditt når effektivt frem til målgruppen. Si farvel til misforståelser, usikkerhet og mislykkede kommunikasjonsstrategier. 

Kontakt oss i dag for hjelp!