48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon med kunde 

Kommunikasjon med kunde er et viktig tema i de fleste virksomheter. Enten det er snakk om markedsføring eller kundesupport, er det avgjørende at kommunikasjonen er tydelig og god. Er den ikke det, kan bedriften fort oppleve kundeflukt eller -tørke.  

Her er våre beste tips for vellykket kommunikasjon med kunder! 

Hva er god kommunikasjon? 

God kommunikasjon forekommer når budskapet til avsender når frem til mottaker og blir forstått. Dette forutsetter blant annet at kommunikasjonsprosessen ikke forringes av støy, og at man kommuniserer på et språk mottakeren (her kunden) forstår.  

I tillegg til dette, er det viktig at kommunikasjonen utføres i riktig kanal. Du må nå ut til mottaker der mottaker kan nås.  

Ulike former for kommunikasjon med kunde 

Fra kundeservice til markedsføring – det finnes mange måter å kommunisere med (potensielle) kunder på. Kommunikasjonen kan foregå på mange ulike måter, og oftest skjer den gjennom en av følgende kanaler:  

  • Telefon 
  • Chat 
  • E-post 
  • Sosiale medier (kommentarer etc.) 
  • Kommunikasjon ansikt til ansikt  

Kundekommunikasjon kan også foregå gjennom blogginnlegg bedriften deler på sin egen nettside. Her kan kanskje kunden legge igjen en kommentar. Du kan også dele blogginnlegget på bedriftens sosiale medier (f.eks. Facebook), for å nå ut til enda flere.  

Husk at også markedsføring gjennom for eksempel annonser er en form for kommunikasjon med kunde. I tilfeller som dette går kommunikasjonen kun én vei (fra avsender til mottaker). Målet er typisk å få potensielle kunder til å besøke bedriftens nettside og foreta et kjøp. 

Hvordan kommunisere med kunden? 

Mange bedrifter synes at kommunikasjon med kunder kan være vanskelig. Man ønsker gjerne å fremstå profesjonell, men samtidig hjelpsom og vennlig. Her gjelder det å finne en god balansegang som er i tråd med bedriftens verdigrunnlag.  

Det kan være nyttig å ha retningslinjer for hvordan ansatte skal kommunisere med kunder, for eksempel i kundeserviceavdelingen. På den måten kan man sikre at kommunikasjonen blir helhetlig og god.   

Også markedsførings- og salgsavdelingen bør få opplæring i kommunikasjon med kunder. Skal man utarbeide annonser, er det viktig at budskapet utformes på en måte som appellerer til målgruppen. Alt markedsføringsmateriell bør skreddersys for målgruppen med tanke på språk og innhold. 

Annen ekstern kommunikasjon er også viktig 

Hittil har vi fokusert på kommunikasjon med kunder. Husk imidlertid på at all kommunikasjon mellom bedriften og utenforstående er viktig. Ekstern kommunikasjon er et begrep som benyttes om all kommunikasjon mellom bedriften og parter utenfor virksomheten.  

Det kan for eksempel være snakk om kommunikasjon med potensielle samarbeidspartnere, investorer, media eller lignende. Også her er det viktig å sørge for at budskapet kommer frem på en god, profesjonell og presis måte. 

Få hjelp med kommunikasjon med kunder og andre 

De fleste bedrifter vet at god kommunikasjon med kunder og andre eksterne parter er viktig. Samtidig er det ikke alltid like lett å oppnå dette i praksis. Da er det godt å vite at hjelpen ikke er langt unna!  

Kanskje du trenger en pressemelding som skal sendes til nyhetsredaksjoner, eller et nyhetsbrev til kunder? Din Kommunikasjon hjelper deg med all form for kommunikasjon, både internt i bedriften og eksternt. La oss formidle budskapet ditt på best mulig måte!