48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon i sosiale medier 

Kommunikasjon i seg selv kan være vanskelig nok, så hva skjer dersom man legger til sosiale medier i miksen? Dersom du er nysgjerrig på hvordan kommunikasjon foregår i sosiale medier, er det bare å lese videre! 

Kommunikasjon i sosiale medier kan høres ganske komplisert ut.  Mens det for noen vil være nettopp det – komplisert – så vil det være som den enkleste ting i verden for andre. Folk har forskjellige utgangspunkt, og derfor skal vi se nærmere på dette temaet i denne artikkelen! 

Hva er sosiale medier? 

Før vi går inn på kommunikasjon i sosiale medier, skal vi først forklare hva sosiale medier er. Sosiale medier er et begrep som brukes om nettsider og applikasjoner som basert på sitt innhold har blitt et eget, lite «samfunn».   

Det var i begynnelsen av 2000-tallet at «sosiale medier» begynte å vokse frem, men det var gå enda noen år før begrepet vi har på disse samfunnene i dag vokste frem. Blink og Nettby to av de første samfunnene som ble veldig populære blant folk flest.  

I 2007 tok imidlertid Facebook verden med storm. Det var nytt og spennende, så det førte til at folk sakte, men sikkert begynte å bruke dette mer enn Blink og Nettby. Etter hvert betydde dette kroken på døra for begge disse nettsamfunnene. Det var også etter at Facebook dukket opp at det ble vanlig å omtale disse nettsamfunnene som «sosiale medier».   

I dagens digitale samfunn finnes det mange eksempler på slike sosiale medier. Facebook er fremdeles blant de mest populære sosiale mediene. I tillegg har det dukket opp en rekke nye, som ikke er så nye lenger, ettersom de har eksistert i en årrekke nå: Twitter, Instagram og Snapchat. 

Kjennetegn på nettkommunikasjon 

Kommunikasjon i sosiale medier kan også kalles nettkommunikasjon, ettersom dette er kommunikasjon finner sted på internett.   

Nettkommunikasjon kan på mange måter beskrives som en kombinasjon av muntlig kommunikasjon og skriftlig kommunikasjon, for kommunikasjonsformen har kjennetegn vi kjenner igjen fra begge disse kommunikasjonsformene: 

 • Nettkommunikasjon kan være spontan, men i noen situasjoner er den planlagt. Dette er noe vi kjenner igjen fra muntlig kommunikasjon, for den kommunikasjonsformen kan også være slik.  
 • Det skrevne ord er et viktig verktøy i nettkommunikasjon, og det er blant likhetstrekkene som nettkommunikasjon har med skriftlig kommunikasjon 
 • Nettkommunikasjon deles inn i forskjellige sjangre, så stilkravene er ikke alltid like strenge. Det er et annet likhetstrekk med skriftlig kommunikasjon. Her er det imidlertid viktig å understreke at det vil variere med utgangspunkt i hvilken sjanger. Det å sende en e-post til sjefen er helt forskjellig fra å skrive en uformell Messenger-melding til en god venninne/kompis.  
 • Nettkommunikasjon kan lagres på samme måte som skriftlig kommunikasjon, men til tross for dette så kan det i noen tilfeller være utfordrende å finne tilbake til den spesifikke meldingen. Det gjelder særlig hvis kommunikasjonen er mellom to personer som snakker mye sammen, noe som igjen får oss til å tenke på muntlig kommunikasjon.  

  Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på 

  Det er ingen tvil om at sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på. Sosiale medier har gjort det mye enklere for folk å kommunisere og dele ting med hverandre. Ved behov er det også mulig å bruke sosiale medier å samarbeide. Det er heller ikke geografiske restriksjoner med sosiale medier – man kan kommunisere med folk over hele verden! 

  På denne måten har sosiale medier sørget for å gi de tradisjonelle mediene hard konkurranse. Før i tiden var folk avhengig av de tradisjonelle mediene dersom man ønsket å ytre seg, men dersom man har noe på hjertet nå kan man bare dele det på Facebook-profilen sin. Og så kan det faktisk hende at det går viralt! 

  Sosiale medier har også endret måten bedrifter driver business på, men dette er noe vi skal se nærmere på nedenfor. 

  Synlighet i sosiale medier er viktig for enhver bedrift 

  Før handlet markedsføring om eksponering i form av reklame via de tradisjonelle mediene, men også dette endret seg når sosiale medier gjorde sitt inntog i vår verden.  

  Sosiale medier har imidlertid gjort det mulig for bedrifter å kommunisere direkte til forbrukeren, for eksempel gjennom nyhetsbrev som forbrukeren har meldt seg på. Synlighet i sosiale medier er viktig for enhver bedrift!  

  Det er dog ikke alle bedrifter som har hoppet på trenden med markedsføring i sosiale medier, og det er selvsagt helt greit. Men det er ikke til å stikke under en stol at du når en mye større målgruppe ved å være synlig i sosiale medier i større eller mindre grad!   

  Din Kommunikasjon hjelper deg! 

  Kommunikasjon i sosiale medier kan virke ganske komplisert til å begynne med, men når man bryter det ned i mindre biter, så er det ikke så vanskelig. Da er det mer eller mindre en form for nettkommunikasjon, som er en kombinasjon av muntlig og skriftlig kommunikasjon. 

  Synes du at markedsføring i sosiale medier høres interessant ut? Da kan Din Kommunikasjon hjelpe deg med kommunikasjon i sosiale medier. Det er ingen grunn til å nøle et eneste sekund til – ta kontakt med oss nå!