48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon i fortjente medier 

Omtaler og kommunikasjon mellom brukere i fortjente medier kan være gull verdt for bedriften din. I motsetning til betalt reklame, er det som fremkommer i fortjente medier skrevet av personer uten egeninteresse i selskapet ditt. Det gir økt troverdighet og god PR!  

Her er alt du trenger å vite om fortjente medier! 

Hva er fortjente medier? 

Fortjente medier er et begrep som viser til utenforstående parters positive omtale av virksomheten din eller produktene/tjenestene du selger. Omtalen kan skje i ulike kanaler, og felles for disse er at du ikke eier eller styrer kanalene eller innholdet selv.  

Her er noen eksempler på hva som kan karakteriseres som fortjent omtale:  

  • Tilbakemeldinger i sosiale medier 
  • Omtaler på blogger (ikke-betalt omtale) 
  • Høy rating på produkter på omtalenettsider 
  • Generelt omdømme   

Grunnen til at denne formen for omtale kalles for «fortjent», er at oppmerksomheten er genuint god. Bedriften har kort og godt gjort seg fortjent, for eksempel gjennom å tilby eksepsjonelt god kundeservice eller kvalitetsprodukter. 

Mer verdifullt enn kjøpte og eide medier? 

Opplysningene som fremkommer gjennom fortjente medier vil ofte være mer troverdige for potensielle kunder enn opplysningene i kjøpte og eide medier.   

Eide medier viser til mediekanalene virksomheten selv kontrollerer og styrer, som egen nettside og nyhetsbrev. Kjøpte medier er medier der du betaler for å legge ut annonser og annen reklame. Det kan for eksempel være snakk om annonser i Google, nettaviser eller lignende.  

Grunnen til at opplysningene er mer troverdige, er at de ikke kommer fra virksomheten selv, men andre. Du har selvfølgelig egeninteresse av å fremme bedriftens produkter og tjenester, og dette kan påvirke omtalen din av egne produkter.  

Kommer derimot omtalen fra andre kunder eller lignende, vil opplysningene fremstå som genuine, troverdige og ekte. Virksomheten din får kort fortalt god PR! 

Hvordan oppnå positiv omtale i fortjente medier? 

De brukerne eller kundene som legger igjen positive omtaler eller skryter av produktene dine, er de kundene som er fornøyde. Det er med andre ord viktig å jobbe for at selskapets kunder er fornøyde, for eksempel gjennom fornøyd-garanti og god kundeservice.  

Har du kunder som opplever at produktene eller tjenestene dine er av god kvalitet, er sjansen god for at positiv omtale oppnås. 

Kommunikasjon med målgruppen i fortjente medier 

Mange virksomheter følger med på både negativ og positiv omtale i ulike medier. Husk at du ofte har mulighet til å svare på det brukerne/kundene skriver. Har du for eksempel fått en positiv omtale, kan du takke eller uttrykke at virksomheten er glad for at kunden er fornøyd. 

Negativ omtale er også verdt å svare på. Kommunikasjon med brukerne i fortjente medier viser at kundenes meninger betyr noe, og er i seg selv bra for virksomhetens rykte. 

Motta hjelp med PR og kommunikasjon 

God PR kan være svært verdifullt for både små og store bedrifter. PR kan blant annet oppnås gjennom fortjente medier eller omtale i pressen. Ønsker du kanskje å sende ut en pressemelding i håp om litt positiv omtale?   

Dette er bare noe av det vi kan hjelpe deg med! Vi sørger for at bedriften din når ut til målgruppen på en genuin og god måte.