48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 

For at en organisasjon skal fungere, så er man avhengig av god kommunikasjon. Det er ingen selvfølge at en dyktig leder samtidig er god til å kommunisere. Heldigvis finnes det muligheter for å bedre egne kommunikasjonsevner. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kommunikasjon for ledere og organisasjoner, og forklare hvorfor dette er så viktig. 

Hva er en organisasjon, og hva er en leder? 

Dette er to viktige spørsmål. Kort fortalt er en organisasjon en gruppe mennesker som samarbeider mot et felles mål. En forutsetning for å kunne samarbeide, er at de involverte er i stand til å kommunisere med hverandre. 

En leder kan betraktes som personen som har tatt på seg ansvaret for å lede organisasjonen i arbeidet mot målet. Enhver organisasjon trenger en person som kan lede dem, men dette forutsetter god kommunikasjon. 

Med nødvendig og tilstrekkelig kommunikasjon mellom organisasjonens bidragsytere, vil selskapet være i stand til å ta bedre avgjørelser. Men det er ikke det eneste – arbeidet vil også bli bedre. 

Hvordan kan ledere sikre god kommunikasjon innad i organisasjonen? 

God kommunikasjon innebærer at budskapet effektivt formidles mellom en avsender og en eller flere mottakere. Dette vil igjen sikre at man oppnår en felles forståelse rundt det kommuniserte budskapet. 

Skal du som leder oppnå god kommunikasjon i organisasjonen din, må du derfor sørge for at budskapet formidles klart og tydelig. Det betyr blant annet at budskapet ikke skal kunne misforstås, og at du må velge riktige formuleringsmåter. 

God kommunikasjon forutsetter også at man bruker riktige kommunikasjonskanaler. Skal du sende ut en viktig beskjed, må du nødvendigvis bruke en kanal som lar deg nå ut til alle mottakerne. Skal budskapet deles muntlig på et møte, eller kanskje via e-post? 

Organisasjonens kommunikasjon utad er minst like viktig 

Som leder bør man også sette seg inn i hvordan man kommuniserer best mulig med kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Kommunikasjonen til organisasjonen utad kan ha stor betydning for omsetning og resultater. 

Man må vite hvordan man skal ordlegge seg, hvilke kanaler man skal bruke, og hvilke budskap som er verdt å få frem. 

Hvordan bedre egne kommunikasjonsevner som leder? 

Mange ledere opplever at kommunikasjon er vanskelig. Man har kanskje de faglige forutsetningene for å lykkes som leder, men klarer ikke helt å nå ut til ansatte eller kunder. Det som er så fint, er at man alltid kan trene opp egne kommunikasjonsevner. 

Noen ledere velger å ta kurs for å lære hvordan de skal kommunisere mest mulig effektivt. Det finnes også mye nyttig faglitteratur på området. Alternativt kan man prøve og feile, men dette kan ha sin pris. Er kommunikasjonen dårlig over tid, kan det gå utover bedriftens ansatte eller resultater. 

Det man også kan gjøre, er å ansette en egen kommunikasjonsrådgiver. Dette er nok mest aktuelt i store organisasjoner og offentlige etater. For små og mellomstore bedrifter, kan det kanskje være mer nyttig å hyre inn ekstern hjelp ved behov. 

Noen trenger for eksempel kun hjelp i visse situasjoner. Det kan for eksempel være snakk om krisekommunikasjon dersom organisasjonen rammes av uforutsette hendelser. Ja, eller hjelp til å skrive en pressemelding. 

Trenger du hjelp til kommunikasjon? 

Evnen til å kommunisere tydelig og godt er viktig for alle ledere som har ansvar for små eller store bedrifter. Dette gjelder både intern og ekstern kommunikasjon. 

Men dette er naturligvis ofte enklere sagt enn gjort. Heldigvis finnes det alternativer hvis du trenger hjelp. Hva med å hyre inn et tekstbyrå til å ta seg av kommunikasjonsbiten for deg?  

Din Kommunikasjon hjelper deg gjerne med alt fra pressemeldinger til krisekommunikasjon. Ta kontakt i dag, og la oss finne en løsning – sammen!