48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kommunikasjon for deg som driver en business 

Business og kommunikasjon går hånd i hånd. Drømmer du om å oppnå en lønnsom organisasjon og å skape et godt arbeidsmiljø? Da kan du ikke undervurdere viktigheten av god og tydelig kommunikasjon.   

Her er våre beste tips til aspirerende ledere som vil lykkes! 

Hva er kommunikasjon for organisasjoner og ledere? 

Kommunikasjon innenfor business er et bredt og variert fagområde. Kort fortalt er virksomheten avhengig av kommunikasjon for å fungere. Internt i bedriften er det for eksempel nødvendig å dele, utvikle og drøfte kunnskap mellom ledere og ansatte.  

Som leder bør du også motivere og veilede dine ansatte. Det kan dessuten være nødvendig med tilpasninger og forståelse for å sikre best mulige arbeidsforhold for den enkelte. Her er kommunikasjon helt nødvendig.  

Kommunikasjon i en business kan også foregå ansatte imellom. For å oppnå et godt og trygt arbeidsmiljø, er det fint om ansatte kan sparre, utveksle idéer og lære av hverandre. Relasjonsbygging er viktig.  

Kort fortalt er kommunikasjon avgjørende både på et individuelt og organisatorisk plan. På individnivå vil kommunikasjonen være avgjørende for trivsel. Og på organisasjonsnivå, kan måten man kommuniserer på være avgjørende for utvikling og lønnsomhet.  

Hvordan kommunisere som leder? 

Ledere kan ha ulik personlighet, drivkraft og kompetanse. Derfor vil også ulike ledere ofte kommunisere på helt ulike måter. Det finnes ikke nødvendigvis et fasitsvar på hvordan du bør kommunisere, men tydelighet, lytting og regelmessighet er viktige nøkkelord. 

Dersom du gir få tilbakemeldinger eller liten grad av oppfølgning til ansatte, kan dette føre til usikkerhet og dårlig arbeidsmiljø. Kommuniser jevnlig med ansatte, enten det er i fellesskap eller individuelt. Ta til deg tilbakemeldinger, og vis at du lytter til det som blir sagt.  

Sjekk ut vår guide om kommunikasjon for ledere og organisasjoner om du vil lære mer! 

Konflikthåndtering og krisekommunikasjon 

Som leder bør du også forberede deg på å måtte håndtere kommunikasjon av den mindre hyggelige sorten. Det kan oppstå konflikter på arbeidsplassen, og da har du som leder en viktig meklende rolle. God konflikthåndtering forutsetter en trygg og tydelig ledelse.  

Det kan også oppstå kriser i bedriften. Ansatte kan skades eller omkomme, og virksomheten kan oppleve nedturer. Næringsbygg og eiendeler kan også rammes av naturkrefter som flom eller brann. Når kriser oppstår, er god krisekommunikasjon viktig. Du kan på den måten informere ansatte, og skape trygghet blant ansatte. 

Kommunikasjon med kunder og partnere 

Bedriftsledere bør også vite hvordan de kommuniserer med kunder, samarbeidspartnere og andre utenforstående. En velfungerende business er avhengig av eksterne parter, og god kommunikasjon er da helt sentralt.  

Markedsføring gjennom annonser og blogginnlegg er eksempler på kommunikasjon mellom bedriften og dens kunder. Her er det blant annet viktig å sørge for at innholdet du deler er målrettet, slik at det appellerer til potensielle kunder. 

Motta hjelp med kommunikasjon 

Dersom du driver din egen business, er god og tydelig kommunikasjon viktig på flere nivåer. Mange er imidlertid usikre på hvordan de går frem, enten det er snakk om krisekommunikasjon, markedsføring eller lignende.  

Din Kommunikasjon bistår bedriften din med alt innen kommunikasjon – fra pressemeldinger til krisehåndtering. Vi skreddersyr hjelpen basert på dine unike behov!