48 38 14 88 post@dingruppen.no

Internasjonal kommunikasjon 

Kunnskap om internasjonal kommunikasjon er høyaktuelt i en tid med mange internasjonale konflikter og krig. Måten politikere og andre kommuniserer med hverandre, kan ha stor betydning for både fred og verdensøkonomi.   

Her ser vi nærmere på internasjonal kommunikasjon, og hvorfor dette fagfeltet er så viktig. 

Hva er internasjonal kommunikasjon? 

Internasjonal kommunikasjon viser til formidling av budskap i internasjonal sammenheng. Det kan for eksempel være snakk om politisk kommunikasjon på tvers av landegrenser. God formidling og kommunikasjon mellom nasjoner kan være av betydning for samfunn og fred. 

Når det er snakk om internasjonal kommunikasjon, vil kommunikasjonen ofte foregå på engelsk. Dette fordi engelsk er et språk som snakkes og forstås i store deler av verden. Eventuelt kan det benyttes tolk eller oversetter. 

Internasjonale studier i Norge 

Visste du at internasjonal kommunikasjon også er et studium? Man kan blant annet ta en treårig bachelorgrad i internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Studiet passer deg som vil påvirke samfunnet gjennom god formidling. 

Når det er snakk om internasjonal kommunikasjon som studie, vil man lære mye om hvordan historiefortelling og retorikk kan benyttes i formidlingen. Studentene kan også velge å fordype seg på ulike fagfelt, som politisk eller strategisk kommunikasjon. Studieløpet foregår delvis på engelsk, og inkluderer også et opphold i utlandet. 

Internasjonal kommunikasjon som jobb? 

Med kompetanse innenfor internasjonal kommunikasjon finnes det flere forskjellige karrieremuligheter. Du kan blant annet jobbe med prosjektledelse, kommunikasjonsoppgaver, redaksjonelle oppgaver og medierådgivning.  

Mange av dem som utdanner seg innen internasjonal kommunikasjon jobber innenfor politikk, næringsliv eller offentlig forvaltning. Etter bachelorstudiet er man dessuten kvalifisert for videre masterstudier, for eksempel innenfor politisk kommunikasjon. 

Påvirkes internasjonale relasjoner av kommunikasjon? 

Ja, i aller høyeste grad. Relasjonene som dannes mellom ulike nasjoner vil påvirkes av måten politikere og andre kommuniserer med hverandre. Når statsledere og andre har pressekonferanser eller lignende, kan de sende ut budskap til andre nasjoner og statsledere.   

Det som kommuniseres kan være av stor betydning for import og eksport mellom land, nødhjelp, fred og internasjonale samarbeid. 

Kommuniser internasjonalt innen markedsføring 

Internasjonal kommunikasjon trenger ikke nødvendigvis å handle om politikk. For virksomheter som har en målgruppe i det store utland, kan det også være aktuelt å kommunisere over landegrensene.  

Det kan for eksempel være snakk om å lage bedriftens nettside, annonser og annet innhold på engelsk og andre språk. På den måten kan en langt større målgruppe nås, og nye muligheter utforskes! 

Motta hjelp med kommunikasjon – nasjonalt eller internasjonalt 

Så lenge du ønsker å kommunisere et budskap til en målgruppe i utlandet, er internasjonal kommunikasjon aktuelt. Foruten politikk, er denne formen for kommunikasjon også relevant innen markedsføring og lignende.  

Det å kommunisere et budskap til en utenlandsk målgruppe kan være utfordrende. Språklige og kulturelle barrierer kan fungere som støy i kommunikasjonsprosessen. Da er det viktig å planlegge kommunikasjonen nøye i forkant.  

Din Kommunikasjon bistår små og store virksomheter med kommunisering, enten det er snakk om pressemeldinger eller annet. Vi finner den beste løsningen for deg eller din bedrift, og sørger for at budskapet formidles på best mulig vis.