Intern kommunikasjon

Det finnes mange uttrykk som kan brukes om intern kommunikasjon. Vi har intern kommunikasjon, internkommunikasjon og organisasjonskommunikasjon, for å nevne noen av dem. Men alle disse begrepene viser til nøyaktig det samme.

De fleste vet hvor viktig kommunikasjon er. Og at det finnes forskjellige typer av kommunikasjon. Grunnen til det er ganske enkel, og det er at kommunikasjon er viktig i veldig mange situasjoner. Ikke bare for privatpersoner, men også for bedrifter.

I denne artikkelen skal vi ta for oss begrepet intern kommunikasjon. I tillegg til å definere begrepet skal vi se på forskjellene mellom intern og ekstern kommunikasjon. Vi skal også komme med noen tips til hvordan du kan forbedre bedriftens interne kommunikasjon!

Mann som jobber

Hva er intern kommunikasjon?

Intern kommunikasjon er et begrep som kan by på forvirring for folk flest. Rett og slett fordi det er så mange forskjellige begreper som viser til akkurat det samme innholdet. Organisasjonskommunikasjon, for eksempel.

Så hva er egentlig intern kommunikasjon? Det er egentlig ikke så komplisert som det høres ut. Siden intern kommunikasjon er et sammensatt ord, vil det å isolere hvert meningsbærende element være en fin fremgangsmåte. 

Begrepet intern kommunikasjon består av ordene «intern» og «kommunikasjon». Intern er et adjektiv som beskriver det som skjer på innsiden. I dette tilfellet handler det om det som skjer på innsiden av en bedrift eller organisasjon, mens kommunikasjon handler naturligvis om det å formidle noe til en målgruppe. Og i dette tilfellet er målgruppen de ansatte i bedriften eller bidragsyterne i organisasjonen.

Mann med kikkert

Intern kommunikasjon vs. ekstern kommunikasjon

Det motsatte av intern kommunikasjon er ekstern kommunikasjon. Men hva er det egentlig som skiller disse to begrepene fra hverandre?

Når intern kommunikasjon handler om kommunikasjon som foregår internt et sted, så må ekstern kommunikasjon være kommunikasjon mellom bedriften/organisasjonen og noen som befinner seg på den andre siden. 

Det finnes mange eksempler på ekstern kommunikasjon, både når det gjelder privatpersoner og bedrifter. Men med en bedrift eller organisasjon som utgangspunkt så er kommunikasjonen mellom bedriften og bedriftens kunder et klassisk eksempel på ekstern kommunikasjon.

Mann som studerer

Slik unngår du endringsmotstand

Har du hørt begrepet endringsmotstand før? Endringsmotstand kan oppstå både i forbindelse med intern kommunikasjon og ekstern kommunikasjon, men det er kanskje mest aktuelt i forhold til intern kommunikasjon.

Når det skjer endringer i en bedrift, så må disse endringene kommuniseres til alle involverte parter. Forandringer kan være skummelt eller vanskelig å forstå, og derfor er ingen selvfølge at alle er like positive til det. Det kan resultere i endringsmotstand.

Endringsmotstand kan naturligvis unngås. Og en god måte å gjøre det på er å sørge for at den interne kommunikasjonen i bedriften din er god. Alle involverte parter er nødt til å være med på reisen, for at resultatet skal bli best mulig.

Sjekkliste

Tips til god intern kommunikasjon

God intern kommunikasjon kan være vanskelig for de som er involvert. For selv om man driver en bedrift som tjener mange millioner i året, så er ikke det ensbetydende med at vedkommende er en god kommunikator.

Når det gjelder intern kommunikasjon er det å ikke gjøre det mer komplisert enn det trenger å være et av våre beste tips. 

Slik slår du to fluer i ett smekk – både sikre en god intern kommunikasjon og unngå endringsmotstand hos noen av dine ansatte:

  • Snakk om intern kommunikasjon i situasjoner hvor det kan være aktuelt, ikke bare når det faktisk er aktuelt.
  • Når det skal gjøres endringer i bedriften bør du sørge for alltid å informere de ansatte før det kommer kunder og øvrig publikum for øret.
  • Det er viktig å forklare hva endringene vil føre til, og hvorfor de aktuelle endringene vil være fordelaktige. Sørg for at de ansatte har forståelse for det som skjer, for da unngår du at det oppstår endringsmotstand.
  • Tydeliggjør at det er greit å være skeptisk, og at de ansatte alltid kan stille spørsmål om det er noe de lurer på. For i en slik situasjon finnes det ingen dumme spørsmål.
  • Husk at en god intern kommunikasjon består av både muntlig og skriftlig kommunikasjon.
Tre skribenter med datamaskin

Vi hjelper deg til bedre intern kommunikasjon!

Om du fremdeles synes at intern kommunikasjon er vanskelig, så er ikke det noe du trenger å bekymre deg for overhodet. Din Kommunikasjon står klar til å hjelpe deg med hva enn det skulle være! 

Din Kommunikasjon er en av merkevarene til Din Gruppen. Vi er et profesjonelt tekstbyrå, og hos oss jobber det konsulenter som har erfaring med både media og tekstproduksjon. 

Ta kontakt med oss i dag, og få de første 500 ordene gratis!