48 38 14 88 post@dingruppen.no

Integrert markedskommunikasjon 

I 2023 blir vi bombardert med markedskommunikasjon overalt. Reklamene krangler om oppmerksomheten din i sosiale medier, og henger til og med på utsiden av trikken. Overveldende til tider, ikke sant? Integrert markedskommunikasjon er svaret! 

I kommunikasjonsfaget er det mange forskjellige begreper, noe som kan by på forvirring. Denne artikkelen skal derfor vies til integrert markedskommunikasjon. Forhåpentligvis vil vi gjøre deg ørlite grann klokere på temaet! 

Hva er integrert markedskommunikasjon? 

Integrert markedskommunikasjon betyr kort forklart at man planlegger og koordinerer kommunikasjonen sin ut til markedet. Kommunikasjonsformen sørger for at man unngår å forvirre mottakeren, fordi man aktivt går inn for å samkjøre budskapet på tvers av kanaler. 

Med andre ord: Integrert markedskommunikasjon har som mål å optimalisere effekten av bedriftens kommunikasjon med målgruppen.  

Hvorfor integrert markedskommunikasjon? 

Annonsene på dine sosiale medier har ikke nødvendigvis noe med banneret som henger på utsiden av trikken å gjøre. Men det er heller ikke det integrert markedskommunikasjon handler om, da dette er snakk om to forskjellige aktører som prøver å nå deg med budskapet sitt.  

Forvirring oppstår når én og samme aktør prøver å nå deg med to forskjellige budskap på én og samme tid i ulike kanaler. Da vil annonsene ha motsatt effekt, og skape forvirring for mottakeren fremfor å være nyttige.  

Dette vil på sikt føre til at mottakeren ikke orker å la seg affisere av den aktuelle aktørens forsøk på å nå frem til seg. Man velger kanskje å blokkere ut det hele. For å unngå at det kommer til dette punktet, bør aktøren ta i bruk integrert markedskommunikasjon. 

På den måten vil budskapet samkjøres, og i høyere grad appellere til målgruppen. Folk bør jo være i stand til å ta imot to ulike budskap på samme tid, er det kanskje flere som tenker. Ja, i teorien kan man si at det er sånn, men det er ikke nødvendigvis slik det fungerer i praksis. Derfor er integrert markedskommunikasjon såpass viktig. 

Kan forenkle kommunikasjonsarbeidet 

I bunn og grunn kan man si at integrert markedskommunikasjon vil gjøre kommunikasjonsarbeidet lettere for deg. Nå utarbeider du kanskje to kommunikasjonsplaner og kjører kampanjer samtidig? For å unngå forvirring bør du i stedet bare holde deg til én kampanje av gangen. På denne måten vil budskapet ditt komme mye bedre fram, fordi det ikke kjemper med et annet. 

På samme tid kan du spare deg selv for unødvendig mye arbeid. Sannsynligvis lager du allerede kommunikasjonsplaner før du går i gang med prosjekter. Nå kan du fokusere på én plan fremfor flere, noe som letter arbeidet betydelig. 

Å implementere bruk av integrert markedskommunikasjon koster deg derfor sannsynligvis ikke mer enn det du legger i arbeidet ditt fra før. 

Vi hjelper deg med kommunikasjon 

Ønsker bedriften din å komme i gang med integrert markedskommunikasjon? Din Kommunikasjon hjelper deg å kommunisere effektivt med målgruppen. Vi gjør jobben for deg, enten du skal markedsføre produkter, tjenester eller et gitt budskap. 

Våre erfarne eksperter hjelper deg gjerne med kommunikasjonsfaglige spørsmål, og kan utarbeide forslag til kommunikasjonsinnhold. Vi bistår blant annet bedrifter med pressemeldinger og annen viktig kommunikasjon. 

Ta kontakt med Din Kommunikasjon i dag, og få hjelpen du trenger!