48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvorfor er kommunikasjon viktig? 

Kommunikasjon er viktig i så godt som hver eneste situasjon du befinner deg i. Likevel er dette noe som mange velger å nedprioritere, særlig dersom man ikke er den beste kommunikatøren selv. Men uavhengig av dine personlige kommunikasjonsevner, så er kommunikasjon viktig. Men hvorfor er kommunikasjon viktig?  

Å definere begrepet kommunikasjon er en relativt grei skur. Det er faktisk ganske så enkelt, men det er først når man går i dybden av det – som man er nødt til hvis man vil ha en bedre forståelse av begrepet – at man ser at det faktisk er ganske så komplisert.    

I denne artikkelen skal vi se nærmere på viktigheten av kommunikasjon. Din Kommunikasjon har spesialisert seg på fagfeltet kommunikasjon, og som du sikkert har fått med deg så har vi skrevet en rekke artikler om temaet tidligere, for eksempel om hva kommunikasjon. Derfor skal vi la akkurat dette ligge i denne omgang, og heller fokusere på følgende spørsmål: Hvorfor er kommunikasjon viktig? 

«Kommunikasjon er viktig» 

Hvis det er en ting vi kommer til å gjenta til det kjedsommelige i denne artikkelen, så er det følgende setning: «Kommunikasjon er viktig»  

Men dette er egentlig en veldig vag formulering. Altfor vag, hvis du spør oss. Det er jo vanlig å skille mellom god kommunikasjon og dårlig kommunikasjon, og det er jo en vellykket (altså god) kommunikasjon som er viktig. Dårlig kommunikasjon er heller mer et dårlig forsøk på det samme.   

For at kommunikasjon skal være ha noen hensikt, så må kommunikasjonen være god. Derfor kan vi altså si at det er god kommunikason som er viktig, og at en dårlig kommunikatør har noe vedkommende er nødt til å jobbe med. 

Hvorfor er kommunikasjon viktig? 

At kommunikasjon er viktig, er noe du helt sikkert har hørt før. Men har du noen gang fått vite eller undersøkt hvorfor kommunikasjon er såpass viktig som det er? Hvis svaret på dette spørsmålet er nei, så vil du få svar på det nå. For det er nemlig et spørsmål vi skal svare på!  

Det er mange grunner til at kommunikasjon er viktig. Det er også derfor du hører setningen «kommunikasjon er viktig» i en rekke sammenhenger.  

 

 • Kommunikasjon resulterer i at man lærer, samt får større innsikt og bedre forståelse for ukjente fenomen. Samtidig vil det være enklere å se årsakssammenhenger. 
 • Kommunikasjon er et nyttig verktøy i forbindelse med formidling og deling av erfaringer, informasjon, kunnskap, meninger, normer, tanker, verdier og viten. 
 • Kommunikasjon kan brukes på en måte som gjør det enklere (og generelt mulig) for mennesker å samhandle og forene krefter, erfaringer, intensjoner, interesser, innsats og kunnskap. 
 • Kommunikasjon påvirker og former vår kultur i form av menneskers selvbilde, verdier, normer, holdninger, interesse, forventninger og adferd gjennom sosialisering 
 • Kommunikasjon er en gjensidig utveksling av verbale og ikke-verbale signaler, uttalte tanker, fakter, mimikk, skrift og bilder. Dette kalles gjerne ikke-verbal kommunikasjon. 
 • God kommunikasjon kan frigjøre krefter, skape interesse, underholde, engasjere, motivere og gi livsglede. 
 • Kommunikasjon skaper kulturen, sosiale grupper, normer, verdier, roller og forventninger 
 • Å kommunisere betyr at man gjør noe sammen, forener og deler flere ting. 

   Vi hjelper deg 

   I denne artikkelen har vi sett nærmere på hvorfor kommunikasjon er viktig. Men selv om kommunikasjon er aldri så viktig, så er det ikke noe som faller naturlig for alle. Hvis det er en beskrivelse som passer deg, så har du kommet til riktig sted. Din Kommunikasjon hjelper deg gjerne!  

   Driver du din egen virksomhet, men synes at det er vanskelig å kommunisere med teamet ditt? Eller ønsker å du forbedre omdømmet til virkomheten din ovenfor media, men er ikke helt sikker på hvordan du skal gå frem? Din Kommunikasjon kan hjelpe med både det ene og det andre! Det er bare å ta kontakt.