48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive presseskriv? 

Et presseskriv, eller pressemelding, er en beskjed som skal ut i offentligheten. Kanskje er det en nyhet du må meddele eller en situasjon du må fortelle om – og det raskt!   

Det kan for eksempel handle om en melding relatert til en hendelse eller nyhet av allmenn interesse. Tid kan være av essens i disse situasjonene, så det gjøres ofte kort og konsist. Er det behov for å være mer utfyllende, kommer det gjerne mer innhold i etterkant.  

Her forklarer vi deg hvordan du kan skrive et presseskriv! 

Først og fremst: Hva er et presseskriv? 

Et presseskriv er et skriv som inneholder informasjon av nyhetsverdi. Her er det imidlertid ikke mediene som informerer allmennheten, men heller presseskriv-subjektet som informerer mediene. Subjektet kan være en person, organisasjon eller institusjon.   

Formålet er gjerne at mediene igjen skal kringkaste innholdet til personer av relevans gjennom egne plattformer. Informasjonen omhandler gjerne en nyhet eller hendelse, men det kan også være en beslutning eller rene meningsytringer relatert til dagsaktuelle saker.   

Hvordan bygge opp en pressemelding?   

Et presseskriv kan skrives på flere måter. Eksakt utforming vil avhenge av hva som er formålet med meldingen. Dersom det er en meningsytring, er det klart at utformingen blir annerledes enn dersom det er informasjon om en nyhet.   

Felles for alle er at poenget med meldingen må komme klart frem med en gang. Hovedfokuset burde ligge på nyheten og meddelelsen som du ønsker at folk skal vite om. Det neste som er viktig er betydningen av nyheten. Hva slags samfunnsrelevans har den?    

Presseskrivets struktur 

Et presseskriv bør ha en klar og tydelig innledning, også kalt ingress. Begynn gjerne med konklusjonen. Overskriften må fange interessen til leseren, og gi et viktig signal om informasjonen i presseskrivet. Hovedpoenget må komme klart frem i tittelen og ingressen.    

Etter at du har innledet emnet, kan du følge opp med sitatene. Det er viktig at det ikke er for mange og lange sitater. Igjen – gjør det kort. Etter dette, følger du opp med bakgrunnen for meldingen.   

Avslutningsvis skriver du opp kontaktperson for saken og hvordan denne personen kan kontaktes.  

Dette gjelder særlig når det er snakk om nyheter eller hendelser som oppdateres fortløpende, og når informasjon er viktig. Handler presseskrivet om en ulykke, etterforskningsarbeid eller lignende, er kontaktinformasjon spesielt viktig å huske på.  

Språk og fremtoning 

Det er en fordel å benytte seg av normalspråklige ord og uttrykk som gjør innholdet lett forståelig. Unngå med andre ord bruk av slang eller avanserte faguttrykk i en pressemelding. Meldingen skal forstås av flest mulig, og må utformes deretter.   

Forsøk også å være kortfattet og presis, så langt det lar seg gjøre. Dette vil gjøre innholdet enklere å fordøye. 

Hvorfor pressemelding?  

Presseskriv av allmenn interesse kan være begrunnet med informasjonsplikt. Det kan være ulike grunner for at en sak er viktig for befolkningen å vite om. Da er raske oppdateringer om situasjonen avgjørende.  

Det trenger imidlertid ikke å være informasjonsplikt. En bedrift som har lansert et nytt og spennende produkt kan også skrive et presseskriv. Her er gjerne formålet å skape blest rundt lanseringen, ved at mediene plukker opp pressemeldingen.   

Hensikten med et presseskriv er altså å nå ut med essensiell eller relevant informasjon til allmennheten raskt og effektivt. 

Motta hjelp til å skrive presseskriv 

Et presseskriv eller en pressemelding lar deg nå ut med informasjon på en potensielt effektiv måte. Så, hvordan skrive presseskriv? Det er visse ting som er viktig å huske på i utformingen. Dersom du følger tipsene skrevet ovenfor, er du et skritt nærmere en god pressemelding.  

Husk at du også kan få hjelp til å skrive et presseskriv. Våre tekstforfattere har hjulpet mange bedrifter med å formidle små og store nyheter. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du lurer på noe eller trenger veiledning.