Hvordan skrive pressemelding?

Om du bruker mye tid til å surfe på nettet, så er det ikke utenkelig at du har støtt på en pressemelding eller to fra tid til annen. Fra utsiden ser det ut som en kort tekst som det umulig kan ta så lang tid å skrive. Men hvordan skriver man egentlig en pressemelding?

Fra en person som ikke har kunnskap om de ulike sjangrene sine sjangerkrav, så kan en pressemelding se ut som en tekst som er relativt enkel å skrive. Om du har den nødvendige kunnskapen, så er det nok ikke pressemelding den mest utfordrende sjangeren. 

Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at denne sjangeren har mange fallgruver. Derfor er det viktig at du har tungen rett i munnen når du jobber med den. Da unngår du å måtte gjøre arbeidet på nytt.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan gå frem for å skrive en pressemelding.

Forstørrelsesglass

Hva er en pressemelding?

Men hva er egentlig en pressemelding? Som sjanger har pressemeldingen mange likhetstrekk med nyhetsartikkelen, men det er viktig å presisere at dette er to forskjellige sjangre.

Det som skiller pressemelding fra nyhetssjangeren, er i bunn og grunn hvordan man formulerer setningene. En virkelig god nyhetsartikkel gir aldri uttrykk for skribentens personlige meninger, men det kan en pressemelding gjøre.

I tillegg skal det sies at nyhetssjangeren er hyppigere brukt enn pressemeldingen. Pressemelding er en sjanger som kun brukes i en ekstraordinær situasjon, om en sak er av høy nyhetsverdi eller til stor interesse for allmennheten.

Mann og en plakat

Pressemeldingens fallgruver

Som nevnt innledningsvis er det viktig å ha tungen rett i munnen om du skal skrive en pressemelding, for dette er en sjanger med mange fallgruver.

En av de vanligste fallgruvene er likhetene med nyhetssjangeren, som vi nevnte i avsnittet ovenfor. Det er enkelt å trå feil om det går litt fort i svingene i selve skriveprosessen, og da vil ikke pressemeldingen din få den ønskede effekten i det hele tatt.

I forbindelse med det å skrive en pressemelding, er det en annen fallgruve som er høyst aktuell. Og det er å tro at man ikke kommer til å gjøre feil. For det er noe som kan skje selv den beste.

Puslebrikker

Dette bør pressemeldingen inneholde

Generelt sett er pressemelding en informerende sjanger. Det betyr at teksten inneholder viktig informasjon, og informasjonen i teksten er naturligvis relevant for det aktuelle temaet. Innholdet i en standard pressemelding kan oppsummeres i fem enkle ord:

  • Hvem?
  • Hva?
  • Hvor?
  • Hvorfor?
  • Når?

Det er med andre ord viktig at pressemeldingen informerer om hvem som sender ut meldingen, hva den handler om, hvor og når publikum kan møte opp og hvorfor de bør gjøre det.

I tillegg til den standardinformasjonen bør du også inkludere informasjon som kan bidra til å gjøre temaet enda mer attraktivt for leseren. Dette kan være inngående detaljer om produktet, hvilke fordeler produktet fører med seg eller et sitat fra noen som vet mer om det.

I enhver pressemelding er det dessuten viktig at du inkluderer kontaktinformasjon, slik at en eventuell leser vet hvor de skal henvende seg dersom de ønsker mer informasjon om det aktuelle temaet, produktet, tjenesten eller saken. 

Blyant

Slik skriver du pressemelding

Det å skrive en pressemelding er ikke så vanskelig som det høres ut. Ved å ta utgangspunkt i det vi nevnte ovenfor, så har du umiddelbart et veldig godt grunnlag for pressemeldingen din.

Når det gjelder strukturen i pressemeldingen, så er egentlig ikke det heller så komplisert. Det er faktisk så enkelt at du kan bruke en av de standardiserte skrivemodellene som mal. Skrivemodellen fisken er et veldig godt utgangspunkt i forbindelse med det å skrive en pressemelding! 

Etter at du har skrevet selve pressemeldingen, er det viktig at du påser at alt som står skrevet i teksten er korrekt. Det er lurt for på den måten unngår du at det oppstår noen form for støy i kommunikasjonen.

Tre skribenter

Få hjelp til å skrive pressemelding

Hvis du likevel synes at det er vanskelig å skulle skrive pressemelding, så finnes det andre måter å få jobben gjort på. For eksempel så kan du benytte deg av Din Kommunikasjon sine tjenester!

Din Kommunikasjon er blant merkevarene som tekstbyrået Din Gruppen tilbyr. Og hos Din Kommunikasjon/Din Gruppen jobber det flere talentfulle konsulenter som har akkurat den kunnskapen som skal til for å hjelpe deg ut av knipa du sitter i.

Trenger du hjelp til å skrive pressemelding? Ta kontakt med Din Kommunikasjon i dag! I tillegg vil du få så mye som de første 500 ordene gratis. I praksis betyr det at du kan teste ut tjenestene våre før du tar en endelig avgjørelse, og hva er vel bedre enn det?