48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan har kommunikasjon endret seg? 

Hvis man ville komme i kontakt med en annen person før i tiden var det ikke måte på hva man var nødt til å gjøre. En ting er sikkert og visst, og det er at kommunikasjonsmetodene var veldig annerledes fra det man er vant med i dag. Men hvordan har kommunikasjon endret seg?  

I «gamle dager» måtte man enten bruke fasttelefon, gå fysisk hjem til vedkommende man ville nå tak i for å ringe på dørklokka eller sende et brev i posten. Men slik er det ikke lenger. Måten man kommuniserer på i dag har endret seg veldig, og det er takket være sosiale medier.  

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hvordan vi kommuniserte med hverandre før og hvordan kommunikasjonsmetodene har endret seg.  

Slik kommuniserte man før 

Det er én ting vi kan slå fast med en eneste gang, og det er at kommunikasjonsmetodene som våre beste- og oldeforeldre kjente til har endret seg veldig. Det er ingen tvil om. Flere av oss er såpass heldige at de fremdeles har beste- og oldeforeldrene sine her, og hvis de er veldig gamle, så kan det hende at dette er en utvikling som har forvirret dem veldig.  

Man hører veldig ofte at kommunikasjonsmetodene har endret seg, men hva mener man egentlig med det? Det skal vi ta en nærmere titt på i denne artikkelen. For det er ikke til å stikke under en stol at kommunikasjon har endret seg – veldig mye og i en forrykende fart.  

Som de fleste vet så kan man dele opp kommunikasjonsbegrepet i to kommunikasjonsmetoder – og de er personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Slik definerer man disse kommunikasjonsmetodene: 

  • Innledningsvis nevnte vi en rekke eksempler på en spesifikk kommunikasjonsmetode; å ringe noen via fasttelefonen, sende et brev eller gå fysisk på besøk til vedkommende. Dette er klassiske eksempler på personlig kommunikasjon. 
  • Det motsatte av personlig kommunikasjon er når avsender ønsker å nå ut til så mange som overhodet mulig med det samme budskapet. Da bruker avsender andre kanaler, som for eksempel TV og aviser, og dette er eksempler på massekommunikasjon. 

Det er med andre ord ikke alt fra gamle dager som har blitt slettet fra folks minner. Personlig kommunikasjon og massekommunikasjon brukes fremdeles i dag, men disse kommunikasjonsmetodene har fått litt mer dybde enn de hadde i «gamle dager». 

Sosiale medier har endret våre kommunikasjonsmåter 

Begrep som «i gamle dager» kan være litt forvirrende, for hva er det egentlig som skiller «i gamle dager» fra «nåtiden»? I forbindelse med kommunikasjon er det fremveksten av sosiale medier som ofte refereres til som startskuddet for dette skillet. 

Fremveksten av sosiale medier bidro nemlig til å endre måten vi kommuniserte med hverandre på. Folk flest vet godt hva sosiale medier er, men det finnes noen unntak. Men sosiale medier er altså digitale nettsamfunn hvor folk kan kommunisere og samhandle med hverandre på ulike måter, for eksempel Facebook og Instagram. 

Som nevnt så var man nødt til å jobbe litt hardere for å komme i kontakt med folk «i gamle dager». Her er en liten oversikt over hvordan man gjorde det, og hva man eventuelt kunne oppleve ved bruk av disse kommunikasjonsmetodene: 

  • Ringe via fasttelefon – Fasttelefonen var en telefon som var felles for hele husstanden, så man hadde aldri noen garanti for at det var vedkommende man faktisk ville ha tak i som svarte. Det kunne også hende at vedkommende man ville snakke med ikke var hjemme på det aktuelle tidspunktet, og da var man nødt til å ringe opp igjen senere eller be vedkommende som svarte om å ta imot en beskjed.
     
  • Gå hjem til vedkommende og ringe på dørklokka – Å ringe på dørklokka er et kjent konsept, også i dag. Men det er litt annerledes i dag enn det var før. I dag er det slik at man bare går og ringer på klokka til noen. Man kan selvsagt gjøre det, men det anses gjerne som litt rart, og da vet man heller ikke om vedkommende er hjemme eller har anledning til å ta imot deg. Dørklokker brukes fremdeles i dag, men de fleste vet allerede at noen kommer når det ringer på. I gamle dager var det ikke like vanlig. Da gikk man gjerne fra dør til dør og ringte på uten å tenke nevneverdig over det.
     
  • Sende et brev – Hvis man ville ha tak i noen som bodde et lite stykke unna, eller som kanskje var bortreist, så var man nødt til å sende et brev. Man hadde ikke mobiltelefon på samme måte som i dag hvor man bare kan sende en SMS eller melding på Facebook Messenger. Brevvenner var et kjent konsept som var godt brukt, særlig hvis man var ung. Brev regnes i dag som en litt utdatert kommunikasjonsmetode fordi det gjerne tar litt kortere tid enn folk flest liker og ønsker at det skal.  

Med dette som utgangspunkt kan man si at sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på. Takket være sosiale medier har det å kommunisere med andre mennesker blitt mye enklere, for kommunikasjonen fungerer på en litt annen måte enn den kunne «i gamle dager».  

I dag kommuniserer man hovedsakelig digitalt  

Det er ikke til å stikke under en stol at mesteparten av kommunikasjonen mellom mennesker i dag skjer hovedsakelig digitalt.   

Men dette kommer naturligvis ikke som noen bombe, for slik har det vært i ganske mange år. Allerede i 2015 kom det frem i en undersøkelse at unge mellom 15 og 19 år kommuniserte med vennene sine hovedsakelig på sosiale medier enn ansikt til ansikt. 

Sosiale medier har dessuten gjort det mye enklere å kommunisere med folk som ikke befinner seg på samme sted som deg. Det har blitt enklere å danne vennskap på tvers av landegrenser og kontinent takket være sosiale medier, og det er jo en veldig hyggelig ting. 

Vi hjelper deg! 

Måten folk kommuniserer med hverandre på har endret seg veldig de siste tiårene. Vi skjønner at du kanskje synes at det har gjort det å kommunisere litt vanskelig, men da er det jo veldig fint at vi i Din Kommunikasjon er her for deg!  

Hos oss kan du få svar på alle dine spørsmål vedrørende kommunikasjon og hjelp til alle kommunikasjonsfaglige prosjekter. Er det noe du trenger hjelp med, så er det bare å sende oss en mail!