48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan har kommunikasjon endret seg? 

Hvordan har kommunikasjon endret seg opp gjennom tidene? Måten man kommuniserer på har vært i rivende utvikling de siste tiårene. Dette har også innvirkning på hvordan bedrifter kommuniserer med målgruppen sin, for eksempel ved markedsføring. 

La oss se nærmere på trendene! 

Hva er kommunikasjon (enkelt forklart)? 

Kommunikasjon er prosessen der vi formidler og veksler informasjon, meninger og idéer med hverandre. Dette gjøres vanligvis gjennom språk, enten det er muntlig eller skriftlig. Gjennom kommunisering kan mennesker både danne relasjoner og tilegne seg kunnskap.  

I dag deler vi gjerne kommunikasjon inn i kategorier som elektronisk kommunikasjon og massekommunikasjon. Sistnevnte er kommunikasjon som utføres via massemedier, altså aviser, TV, ukeblader etc. Elektronisk kommunikasjon foregår gjennom telefon, internett og lignende.  

Slik har kommunikasjon endret seg gjennom tidene 

Måten vi mennesker kommuniserer på er i stadig utvikling. Foruten verbal kommunikasjon, har menneskeheten tradisjonelt sett kommunisert via brev og skriftlige budskap.   

På midten av 1800-tallet ble det første telegrammet sendt i Norge, og man kunne enklere kommunisere på avstand. Ikke lenge etterpå, i 1877, kom telefonen – noe som revolusjonerte måten man kommuniserte på.  

Det var imidlertid først på 1990-tallet at kommunikasjonsmetodene våre virkelig endret seg. Verdensveven, World Wide Web – også kjent som internett – ble lansert i 1991. To år senere kom den første norske nettsiden. De neste årene ble vi introdusert for chat og lynrask kommunikasjon via nett.    

I dag kommuniserer mange av oss via internett på daglig basis, enten det er sosiale medier, Teams, Slack, Skype eller andre kanaler. Vi kan enkelt og raskt kommunisere med hverandre, selv om vi befinner oss ulike steder på jordkloden. 

Hvorfor er kommunikasjon viktig? 

Kommunikasjon er viktig da det gjør det mulig å danne og forme relasjoner mellom mennesker og bedrifter. Måten man kommuniserer på er avgjørende for hva slags relasjoner som dannes. Samtaler og annen kommunikasjon kan fremme tillit og trygghet. 

God kommunikasjon er ikke bare viktig for enkeltindividet. Det er også viktig i et samfunnsperspektiv, og på arbeidsplasser. Mangelfull kommunikasjon på arbeidsplassen kan for eksempel føle til konflikter, usikkerhet, manglende retning og redusert motivasjon. 

Kommuniser smart med målgruppen din 

Innen markedsføring står kommunikasjon helt sentralt. Når virksomheten skal gjøre sine produkter/tjenester kjent for målgruppen, kan annonser, SEO, nyhetsbrev og innholdsmarkedsføring være aktuelt.   

Det er viktig å kommunisere budskapet på en måte som appellerer til målgruppen. Målet er at potensielle kjøpere skal forstå at produktet/tjenesten er akkurat hva de trenger for å dekke sine behov.  

Tradisjonelt sett har markedsføring foregått gjennom utgående telefonsalg, trykte annonser og reklame i brosjyrer og på TV. De siste årene har kommunikasjonen og markedsføringen i større grad blitt nettbasert.   

Annonsene er i dag gjerne på sosiale medier og i nettaviser, og det er langt enklere å nå spesifikke målgrupper. Integrert markedskommunikasjon og andre løsninger sikrer at budskapet når frem på en helhetlig måte. 

Motta kommunikasjonshjelp 

Kommunikasjonsmetodene har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Dersom bedriften din ønsker å nå ut til målgruppen på best mulig vis, gjelder det å velge riktig kommunikasjonsløsning.   

Budskapet du kommuniserer må også være tilpasset den spesifikke målgruppen. Husk at ulike målgrupper kan ha ulike preferanser. Noen foretrekker trykte aviser eller nettaviser, mens andre enklest kan nås via sosiale medier.  

Din Kommunikasjon hjelper bedriften å nå målgruppen. Vi kan kommunikasjon, og bistår blant annet med skreddersydd annonsetekst og SEO-innlegg!