48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er målrettet kommunikasjon? 

Målrettet kommunikasjon handler om å tilpasse kommunikasjonen til person og situasjon. Dette kan blant annet være aktuelt når ledere skal kommunisere med ansatte på arbeidsplassen. Formålet er at budskapet skal nå frem på en mest mulig presis måte.   

Her er alt du trenger å vite! 

Hvordan jobbe med målrettet kommunikasjon? 

På arbeidsplassen kan målrettet kommunikasjon være et nyttig verktøy når ledelse og ansatte kommuniserer. Kort fortalt handler det om å videreformidle et budskap på en mest mulig presis og gjennomtenkt måte.  

Skal du for eksempel gi en tilbakemelding til en ansatt, er det viktig at budskapet er treffende. Målet er at den ansatte skal lære av tilbakemeldingen, og på sikt oppnå positiv videreutvikling.  

Gjennom bruk av riktige modeller og verktøy, kan du sørge for at budskapet formidles på en måte som er tilpasset situasjon og person.  

Når er tilpasset kommunikasjon nødvendig? 

Målrettet kommunikasjon er aktuelt i mange forskjellige situasjoner. Foruten lederkommunikasjon, kan vi nevne kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen. Som ansatt i helsevesenet må informasjonen videreformidles på en måte pasienten forstår.  

Snakker ikke pasienten norsk? Da er målrettet kommunikasjon viktig – for eksempel gjennom bruk av tolk eller oversetter. Helsevesen må også huske på at pasienter ofte ikke forstår fagordene som benyttes. Da bør for eksempel latinske ord og uttrykk erstattet med norsk.  

God pasientkommunikasjon er viktig, siden det kan handle om liv og helse. Er ikke kommunikasjonen forståelig, kan man risikere at pasienten (eller pårørende) ikke informeres tilstrekkelig. Det er viktig å ta seg tid til å forklare situasjonen, og å besvare eventuelle spørsmål.   

Alt i alt er formålet med tilpasset kommunikasjon at budskapet og dets form skal treffe mottakeren på en forståelig måte. Nettopp dette er også av betydning innen markedsføring. La oss se nærmere på saken! 

Målrettet kommunikasjon i markedsføring 

Innen markedsføring er målrettet kommunikasjon høyaktuelt. Når du skal kommunisere et budskap til bedriftens målgruppe, er det et poeng at budskapet appellerer til sistnevnte. Da er målretting alfa og omega. Hvordan kan du fange idealkundens oppmerksomhet?  

Valg av ord, uttrykk, farger, illustrasjoner og markedsføringsplattform bør for eksempel gjøres på bakgrunn av målgruppe. Er markedsføringen rettet mot unge menn mellom 20–30 år? Da vil du kanskje ordlegge deg annerledes enn hva du ville gjort til godt voksne kvinner.  

Uten målretting vil markedsføringen neppe ha like god effekt som den optimalt sett kunne ha hatt. Det er derfor viktig å gjøre seg godt kjent med målgruppen på forhånd. 

Motta hjelp med målrettet kommunikasjon 

Enten det er snakk om intern kommunikasjon, markedsføring eller samtaler med kunder og pasienter, er målretting relevant. Målrettet kommunikasjon handler om å sikre at budskapet når frem til mottaker på en forståelig og god måte. 

Skal du lykkes med målrettet kommunikasjon, må du også ha kunnskap om målgruppen. Du bør ha innsikt i hva slags språk de snakker, hva som er viktig for dem og hvordan du best kan nå dem. Dette er ikke nødvendigvis så lett å finne ut av.   

Din Kommunikasjon hjelper virksomheten din med målrettet kommunikasjon. Vi sørger for at innholdet tilpasses målgruppen din med stor presisjon!