Hva er krisekommunikasjon?

Krisekommunikasjon er et begrep som har oppstått som følge av at det har oppstått en krise og at dette skal kommuniseres på en god måte. Det kan altså sies at krisekommunikasjon er et uttrykk som brukes i forbindelse med ekstraordinær situasjon. 

Krisekommunikasjon er en form for kommunikasjon som ikke fører til positive assosiasjoner. Og det er fordi at det svært sjeldent er snakk om noe positivt når det oppstår en situasjon hvor krisekommunikasjon er nødvendig. Sannsynligheten er mye større for at det er snakk om en tragisk ulykke.

I denne artikkelen skal vi ta for oss begrepet krisekommunikasjon. Vi skal definere begrepet, samt se på hvilke typer krisekommunikasjon vi har. Til slutt vil vi også gi noen tips i forbindelse med krisekommunikasjon.

En mann med en skjerm foran seg

Krisekommunikasjon definisjon

Hva legger vi egentlig i begreper som krisekommunikasjon? Krisekommunikasjon er et sammensatt ord som består av ordene krise og kommunikasjon

Krise er et ord som kommer fra både gresk og latin, og det betyr krisis og crisis. Dette ordet kan defineres som en forandring som kommer veldig brått på. 

Kommunikasjon er imidlertid et begrep de fleste er godt kjent med. Det handler rett og slett om å formidle informasjon til en spesifikk målgruppe. Og budskapet er nødt til å bli formulert på en måte som sørger for at det kommer frem på en god måte.

Sjekkliste

Viktig gjennom hele prosessen

Det er viktig å huske på at krisekommunikasjon ikke kun er aktuelt i begynnelsen av en krise. Krisekommunikasjon er viktig gjennom hele prosessen. Dermed kan vi dele det inn i tre forskjellige deler:

  • Kommunikasjon før krisen oppstår
  • Kommunikasjon mens krisen pågår
  • Kommunikasjon etter at krisen er over

Kommunikasjon før selve krisekommunikasjonen handler om å jobbe for å unngå at det oppstår en krise. Men når krisen er et faktum kreves det en litt annen form for kommunikasjon. Og da handler det i hovedsak om å ivareta de involverte på best mulig måte. Både mens krisen pågår og når den offentlige krisen er over.

Puslespill

To ulike typer krisekommunikasjon

Det finnes to typer krisekommunikasjon. Årsaken er rett og slett at en krise er en sammensatt situasjon, og det er mange personer involverte i enhver krise. Derfor deler vi krisekommunikasjon opp slik:

Det ligger litt i selve uttrykkene hva det dreier seg om. Om den aktuelle krisen inkluderer en bedrift, så handler intern krisekommunikasjon om hvordan den aktuelle bedriften kommuniserer innad i bedriften. Ekstern krisekommunikasjon handler derimot om hvordan informasjonen formidles til de øvrige partene som bedriftens kunder, media og eventuelt pårørende.

Sjekkliste

Umulig å forutse alt

Som nevnt er det ikke uvanlig at det jobbes kontinuerlig med å finne ut hvordan man kan unngå en krise. Men til tross for det, så er det ikke mulig å forutse absolutt alt.

Derfor er det viktig at krisekommunikasjonsplanen din er dynamisk. Den må kunne endres på etter hvert som den aktuelle situasjonen utvikler seg.

Kommunikasjon

Tips til krisekommunikasjon

Det sier seg selv at en krise er en vanskelig situasjon, noe som også fører til at krisekommunikasjon er et utfordrende tema. Derfor vil nok disse tipsene komme godt med:

  • Husk at ærlighet varer lengst. Derfor bør du alltid være så ærlig som du kan være.
  • Ved å være så ærlig som mulig unngår du samtidig at folk begynner å spekulere og at det oppstår rykter.
  • Vær bevisst på hvem som er målgruppen din. Hvem er det du henvender deg til? Velg ord med omhu!
  • Det å formulere seg så enkelt som mulig vil være en god strategi, uavhengig av hvem som er målgruppen. Formulering er viktig for at folk skal få forståelse for det som har skjedd og hva som kommer til å skje videre.
  • Henvis folk til riktig person. Om du ikke kan svare på enkelte av spørsmålene som kommer, så bør du alltid forsøke å henvise vedkommende til den som kan det.