Hva er kommunikasjon?

Hva er kommunikasjon? Det er et begrep som nærmest er allmennkunnskap å regne, siden uttrykket blir så hyppig brukt.

Kommunikasjon er et begrep som er relevant i en rekke forskjellige situasjoner – både i arbeidslivet og på det personlige plan. I praksis er kommunikasjon noe som omgir de fleste mennesker hver eneste dag.

Selv om dette er et begrep som folk flest vet betydningen av, så er det et ganske komplekst begrep. Derfor skal vi se nærmere på dette begrepet i denne artikkelen.

En mann med kikkert

Hva er kommunikasjon?

Det å kommunisere er en ferdighet de fleste benytter seg av hver eneste dag, men hva mener vi egentlig med dette begrepet? Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjon er et begrep som vi har lånt fra det latinske språket. På latin brukes uttrykket communicare, og det oversettes til norsk som «å gjøre felles». 

Dette er et uttrykk vi kjenner igjen fra norsk, men vi ville sagt «å gjøre noe felles», men uttrykkets betydning er akkurat det samme. For en kommunikasjon foregår mellom en avsender og en mottaker, så det er noe som blir gjort i fellesskap av to eller flere personer. 

En lesende mann

Flere former av kommunikasjon

Når vi snakker om kommunikasjon, er det viktig å spesifisere hvilken type kommunikasjon man refererer til. Årsaken til det er at det finnes flere former av kommunikasjon. Her er noen eksempler på ulike kommunikasjonsformer:

  • Enveiskommunikasjon
  • Toveiskommunikasjon
  • Massekommunikasjon
  • Personlig kommunikasjon

Kommunikasjon deles først og fremst inn i enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon, som er det første og andre punktet i listen ovenfor. Dette handler om hvor mange mennesker som deltar i den aktuelle kommunikasjonen. De fleste kommunikasjonsformer er toveiskommunikasjon, men det finnes enkelte unntak.

Deretter har vi massekommunikasjon og personlig kommunikasjon. Det som skiller disse kommunikasjonsformene fra hverandre, er at antall involverte og hvordan kommunikasjonen finner sted.

Folk med puslebrikker

Man kan kommunisere på flere måter

Det er mulig å kommunisere på flere måter. Her skiller vi hovedsakelig mellom muntlig og skriftlig kommunikasjon. Kommunikasjon kan med andre ord foregå både muntlig (gjennom dialog eller monolog) og skriftlig (ved hjelp av skrevne ord).

Muntlig og skriftlig kommunikasjon er imidlertid ikke den eneste måten å kommunisere på. For eksempel så finnes det en rekke tegnspråk, som ofte benyttes av folk med nedsatt hørsel og folk som ikke kan snakke.

Andre kan også kommunisere på en måte som ligner tegnspråk. Men dette kalles kroppsspråk. Dette er dog en kommunikasjonsform som inkluderer tolkning i mye større grad enn andre typer kommunikasjon, så her er det viktig å være så tydelig som mulig.

En mann med en PC på fanget

Støy kan forhindre kommunikasjon

Selv om det finnes ulike måter å kommunisere på, så er det ingen selvfølge at du lykkes med kommunikasjonen på første forsøk.

Kommunikasjon kan forhindres av både eksterne og interne faktorer. Og dette omtales som støy i kommunikasjonen. 

Det er mange eksempler på hva som kan være støy i kommunikasjonssammenheng. For eksempel så kan trafikkstøyen fra en trafikkert vei føre til at mottakeren ikke får med seg det avsenderen sier. Men det kan også være at avsender snakker for lavt. 

For å unngå at en slik situasjon oppstår, er det derfor viktig at du sørger for at kommunikasjonen skjer på et egnet sted.

Sjekkliste

Derfor er kommunikasjon viktig

Det å kommunisere er ikke noe som faller naturlig for absolutt alle. Hvis kommunikasjon ikke er din sterkeste side, så er det noe som vil være verdt å øve på. 

Kommunikasjon er en viktig del av folks hverdag og livet generelt. Årsaken til at det er så viktig er de positive aspektene som det fører med seg.

Kommunikasjon er en god måte å bygge nye relasjoner og forbedre relasjoner som allerede eksisterer. God kommunikasjon er også viktig for å unngå at konflikter oppstår på grunn av en språklig misforståelse.

Tre personer

Få hjelp til å kommunisere

Har du akkurat startet din egen bedrift, men er litt usikker på hvor du skal starte i forbindelse med det å henvende deg til pressen? Da trenger du ikke å bekymre deg stort lenger, for det kan vi i Din Kommunikasjon hjelpe deg med!

Din Kommunikasjon er blant Din Gruppens merkevarer, og vi står klare til å hjelpe deg på veien mot et godt forhold med pressen! 

Er du på jakt etter noen som kan hjelpe deg med å få en god dialog med pressen? Ta kontakt med oss for mer informasjon!