48 38 14 88 post@dingruppen.no

Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon er en viktig type kommunikasjon. Men som vi har sett tidligere, så kan kommunikasjonsbegrepet fort føre til litt misforståelser her og der.  

Selve kommunikasjonsbegrepet kan virke litt overveldende på folk, og det finnes utrolig mange kommunikasjonstyper, så det kan generelt sett være litt vanskelig å holde styr på alle. 

Det vil vi imidlertid forsøke å motvirke i forbindelse med empatisk kommunikasjon. Derfor vil denne artikkelen være utelukkende dedikert til denne kommunikasjonstypen. Hva er empatisk kommunikasjon? er blant spørsmålene vi skal svare på i denne artikkelen. 

Hva er empati? 

Empati er et begrep som brukes når man viser til et menneskes evne til å forstå hvordan andre mennesker har det. Hvis man er i stand til å vise medlidenhet ovenfor en annen person som har det litt vanskelig, så har du empati for vedkommende. 

Når det gjelder empati, så finnes det to typer mennesker i denne verden. Det finnes mennesker som uten problemer klarer å sette seg inn i andre menneskers situasjon, og det finnes mennesker som ikke klarer dette i det hele tatt.  

Empati vs. sympati 

På norsk har vi et annet begrep som ligner veldig på begrepet «empati», og det er sympati. Det kan også godt hende at noen blander disse to begrepene, men det er altså snakk om to forskjellige begreper. Men hva er forskjellen mellom empati og sympati?  

For å forstå forskjellen mellom empati og sympati er man nødt til å definere begge disse begrepene: 

 • Empati er som nevnt evnen til å forstå hvordan et annet menneske som befinner seg i en vanskelig situasjon føler seg. 
 • I forbindelse med sympati kan man si at empatien tas et steg videre. Da forstår du ikke bare at et annet menneske har det litt vanskelig, men du føler også medlidenhet for vedkommende. 

Forskjellen mellom empati og sympati kan også fremstilles ved bruk av et eksempel. Ved empati ser en person noe trist som har skjedd og føler seg lei på de involverte sine vegne og ringer etter hjelp, og ved sympati så tar man det et steg videre og påser at det går bra med de involverte – også etter at hjelpen har ankommet. 

Dette er empatisk kommunikasjon 

Kommunikasjonsbegrepet kan for noen virke litt komplisert, og dermed kan også empatisk kommunikasjon også virke slik. Men empatisk kommunikasjon er i bunn og grunn en kommunikasjonsform som kan beskrives ganske enkelt.  

Som vi så ovenfor, så handler empati om evnen til å sette seg inn i hvordan folk som befinner seg i en vanskelig situasjon føler seg. Dermed kan man si at empatisk kommunikasjon er at forståelsen for at en av partene har det vanskelig kommer tydelig frem i kommunikasjonen. Parten som har det vanskelig vil føle seg sett, lyttet til og forstått i denne typen kommunikasjonssituasjon.  

Empatisk kommunikasjon er på sett og vis et samtaleverktøy, eller en dialog, og dette verktøyet kan deles opp i fire trinn. I en slik kommunikasjonssituasjon er det som nevnt to mennesker involvert. Dette er en empatisk kommunikasjonssituasjon sine fire trinn: 

 • Trinn 1: En person forteller en annen person om den kjipe situasjonen man befinner seg i. 
 • Trinn 2: Personen går dypere inn på hvilke følelser den kjipe situasjonen vekker – fremdeles henvendt til samtalepartneren. 
 • Trinn 3: Personen går dypere inn på et annet aspekt ved situasjonen – hvilke tanker og refleksjoner vedkommende har gjort seg rundt den aktuelle situasjonen. 
 • Trinn 4: Den andre parten (vedkommende som lytter) spør personen som befinner seg i den kjipe situasjonen om vedkommende ønsker å høre deres tanker om situasjonen som de har nettopp blitt fortalt om.

Empatisk kommunikasjon er med andre ord et samspill mellom to personer. Det er en prosess som styres av vedkommende som har det litt ekstra kjipt. Den andre (lytteren) har en litt mer passiv rolle, i hvert fall i de tre første trinnene, og kommer hovedsakelig på banen i siste trinn (trinn 4). 

Vanlige årsaker til feil kommunikasjon 

Din Kommunikasjon har skrevet en rekke artikler om kommunikasjonsbegrepet tidligere, og det er en ting som har blitt repetert til det kjedsommelige. Det er at kommunikasjonen av og til kan slå feil; at budskapet rett og slett ikke når frem til mottakeren. Dette kalles også for støy i kommunikasjonen.  

Det er mange grunner til at en kommunikasjon slår feil, og at budskapet dermed ikke når frem til mottakeren slik at man håper at det skal gjøre. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på de vanligste årsakene til at kommunikasjonen ikke får ønsket utfall.  

Budskapet vil ikke nå frem til mottakeren dersom vedkommende ikke lytter aktivt, men bare later som at de gjør det. Selv om vedkommende nikker med hodet, så betyr ikke det automatisk at de får med seg innholdet i det som blir sagt. 

Hvis vedkommende ikke lytter aktivt til samtalepartneren sin, så vil det føre til at vedkommende kun svarer på en selektiv del av samtalen, og da sier det seg selv at budskapet ikke nødvendigvis har nådd frem til vedkommende som har rollen som lytter i kommunikasjonssituasjonens tre første trinn. I enhver kommunikasjonssituasjon er evnen til å konsentrere seg, samt å lytte viktig, for å motvirke feil kommunikasjon. 

Noen mennesker mangler empati 

Det er imidlertid ikke bare feil kommunikasjon som kan være grunnen til at kommunikasjonen slår feil og at budskapet ikke når frem til mottakeren. For det har seg nemlig slik at enkelte mennesker rett og slett mangler empati for andre.  

På samme måte som at det er flere grunner til at et budskap ikke når frem til mottakeren, så er det flere forklaringer på at noen mennesker ikke har empati for andre. La oss ta en nærmere titt på noen av disse grunnene: 

 • Kognitive skjevheter: Det finnes mennesker som rett og slett bare er partiske ovenfor andre. Empati er mer eller mindre ikke-eksisterende i deres verden, noe som kan beskrives som kognitive skjevheter. Et klassisk eksempel er at vedkommende kun fokuserer på et aspekt ved situasjonen og ikke situasjonen i sin helhet, noe som naturligvis fører til at de blir mindre empatiske.
 • Avhumanisering: For noen kan det være vanskelig å sette seg inn i hvordan andre mennesker føler seg – særlig hvis de ikke befinner seg på samme sted geografisk. For en nordmann kan det for eksempel være vanskelig å forstå at noen i et annet land har eller kan ha akkurat de samme følelsene som en selv, eller at vedkommende kanskje har det enda verre enn en selv. Og bakgrunnen for det er at det er snakk om et menneske som de ikke har et personlig forhold til, fordi de befinner seg på den andre siden av jorda.
   
 • Mangel på empati: Noen mennesker mangler empati rett og slett fordi de mangler denne egenskapen. Mangel på empati fører ofte til at vedkommende skylder på den andre hele tiden, og det er ikke en hyggelig ting å gjøre mot andre mennesker. Det kan være flere grunner til at mennesker mangler empati, men det er en ting som er sikkert og visst; at mangel på empati fører til veldig mange konflikter som ellers ikke hadde funnet sted hvis alle hadde evnen til å sette seg inn i hvordan den andre parten føler seg. 

Fordeler med empatisk kommunikasjon 

Selv om empatisk kommunikasjon ikke er noe som faller naturlig for alle, så betyr ikke det at empatisk kommunikasjon ikke er fordelaktig. Faktisk så er det mange fordeler med empatisk kommunikasjon.  

Empatisk kommunikasjon kan være et nyttig verktøy i forbindelse med å forbedre sine sosiale ferdigheter. I tillegg kan det bidra til at du blir kjent med andre, noe som ofte er veldig hyggelig.  

Empatisk kommunikasjon kan også gjøre deg til en bedre kommunikatør. Noen mennesker går til motangrep når det blir sagt noe som de ikke er enig i, og det er ikke bra. Empatisk kommunikasjon kan bidra til å åpne øynene dine og tåle å bli motsagt.  

Empatisk kommunikasjon kan også gjøre det enklere å hjelpe andre i en vanskelig situasjon, som vi nevnte lenger oppe. Hvis du klarer å sette andre mennesker sine behov foran deg selv et lite øyeblikk, så er det veldig fint. 

Vi hjelper deg! 

I denne artikkelen har vi sett nærmere på empatisk kommunikasjon. Det er en kommunikasjonsform som kan føre til forvirring hos mange, men forhåpentligvis har denne artikkelen bidratt til å minimere nivået av forvirring som kan oppstå.  

Empatisk kommunikasjon kan deles inn i fire forskjellige trinn hvor den ene parten er den mest aktive i tre av fire trinn mens den andre er litt mer passiv. I det siste trinnet blir den passive parten mer aktiv.  

Trenger du hjelp med empatisk kommunikasjon (eller kommunikasjon generelt)? Da har du kommet til riktig sted! Din Kommunikasjon hjelper deg gjerne med alle kommunikasjonsfaglige problemstillinger som du trenger hjelp til.  

Vi hjelper deg gjerne med å forbedre din bedrifts evne til å kommunisere til ulike parter. Hvis dette er noe du føler at du trenger hjelp til, så er det bare å ta kontakt med oss i Din Kommunikasjon. Send oss like godt en mail nå med det samme!