48 38 14 88 post@dingruppen.no

Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon er et viktig verktøy når man kommuniserer med andre. Dette gjelder ikke bare i private samtaler med andre, men også i profesjonell sammenheng. Ved hjelp av empati kan du bidra til at den andre føler seg sett og hørt.  

Her er oversikten du trenger! 

Hva handler empati om? 

Empati er et begrep som viser til evnen man har til å erkjenne og oppdage andre individers følelser. Ved å oppdage, se og erkjenne følelsene og tankene til andre, vil man kort fortalt vise empati.  

Empati har også et kognitivt aspekt, da du kan sette deg inn i hvordan andre mennesker opplever noe. Det kan for eksempel være snakk om sorg, frykt, tristhet eller øvrige tilstander. 

Hva går teorien om empatisk kommunikasjon ut på? 

Empatisk kommunikasjon handler om å kommunisere på en måte som gjør at motparten merker at hen blir forstått og lyttet til. Det vil si at du viser forståelse for samtalepartnerens verdier, følelser, idéer og tanker.  

Teoretisk sett handler empatisk kommunikasjon også om evnen man har til å sette seg inn i den andres ståsted. Ved å se situasjonen fra den andre sitt perspektiv, kan du bedre forstå hvorfor vedkommende reagerer som hen gjør. 

Hvordan vise empati? Eksempel og tips 

Noen mennesker er mer empatiske enn andre fra naturens side. Dette innebærer gjerne at de har lettere for å leve seg inn i andre personers følelser og reaksjoner. Om du synes dette er vanskelig, kan du forsøke å trene opp din empatiske kommunikasjon.  

Det kanskje viktigste du kan gjøre, er å unngå å fokusere for mye på egne følelser og tanker. Forsøk heller å forstå hva den andre personen føler. Her er lytting alfa og omega! Hør på hva den andre personen forteller.  

I noen tilfeller kan det også være fint å supplere ord med handlinger. Skal du for eksempel trøste noen, kan ord kombineres med et klapp på skulderen eller en klem. Dette kan bidra til at du viser empati, og at motparten føler seg forstått. Kroppsspråk har mye å si! 

Trinn i empatisk kommunikasjon 

Mange synes det er praktisk å trene opp sin evne til empatisk kommunikasjon gjennom konkrete trinn. Lisbeth Holter Brudal har gitt ut boka «Empatisk kommunikasjon – et verktøy for menneskemøter».  

Her deles samtaleverktøyet inn i fire forskjellige trinn, i en dialog som foregår mellom en deltaker og en medhjelper. 

 

  1. Deltaker formidler tankene sine 
  2. Følelsene som dukker opp i forbindelse med tankeformidlingen beskrives av deltaker 
  3. Deltakeren setter ord på refleksjoner og tanker 
  4. Hjelperen spør hvorvidt deltakeren vil vite hens refleksjoner/tanker relatert til det som har fremkommet i de øvrige trinnene 

Når er empatisk kommunikasjon viktig? 

Empatisk kommunikasjon er viktig i mange sammenhenger. For ansatte i helsevesenet er det for eksempel viktig å vise empati overfor pasienter og pårørende. Skal du for eksempel lage en informasjonsbrosjyre for pårørende, er empati helt grunnleggende.  

I andre bransjer kan det også være relevant å vise medfølelse overfor kunder, ansatte og andre. Empati er med andre ord ikke bare noe som forekommer i privat kommunikasjon.  

Trenger du hjelp med kommunikasjon?  

Det å kommunisere på en empatisk og forståelsesfull måte er ikke alltid like enkelt. Dette gjelder kanskje særlig i profesjonell sammenheng, der mange distanserer seg fra følelsene sine.   

Din Kommunikasjon hjelper privatpersoner og bedrifter med å mestre kommunikasjon, enten det er snakk om informasjonsskriv eller annet innhold!