48 38 14 88 post@dingruppen.no

Effektiv kommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon er avgjørende om budskapet skal nå frem til rett mottaker til riktig tid. Dette gjelder kanskje spesielt på arbeidsplassen. Ved å kommunisere effektivt kan man oppnå bedre arbeidsflyt og resultater, og dessuten unngå misforståelser.  

Her ser vi nærmere på hva effektiv kommunikasjon er, og hvordan du lykkes! 

Hva kjennetegner effektiv kommunikasjon? 

Det kanskje fremste kjennetegnet på effektiv kommunikasjon, er at budskapet faktisk blir mottatt og forstått. Budskapet kan for eksempel være meninger, idéer eller tanker som dukker opp hos en medarbeider på arbeidsplassen.  

Når kommunikasjonen er effektiv, vil mottakeren i større grad ha forståelse for det som blir kommunisert. Avsenderen vil også bli mer fornøyd, siden budskapet når frem på en god måte. 

Hvordan oppnå mer effektiv kommunikasjon? 

I mange tilfeller er ikke kommunikasjonen god nok. Dette kan handle om støy i kommunikasjonsprosessen, som for eksempel språkbarrierer eller bråk som gjør at budskapet ikke når frem.   

Det kan også hende at avsender kommuniserer budskapet til feil tid (for eksempel for sent), slik at ønsket virkning ikke oppnås. Helt konkret kan vi si at effektiv kommunikasjon oppnås gjennom følgende: 

 

  • Avsender snakker et språk mottaker forstår  
  • Budskapet formidles til riktig tid og sted 
  • Mottaker er fokusert og lytter (unngå forstyrrelser!) 
  • Benytt riktig kanal om kommunikasjonen foregår digitalt 

God kommunikasjon er viktig på mange arenaer 

Effektiv kommunikasjon er viktig i en rekke ulike situasjoner. Vi har allerede nevnt arbeidsplassen. I et møte er det for eksempel viktig at budskapene formidles effektivt mellom alle partene. Støy eller forstyrrelser kan vanskeliggjøre dette.  

Det er også viktig med effektiv kommunikasjon mellom bedriften og dens kunder og samarbeidspartnere. Kanskje du skal sende ut et nyhetsbrev på e-post til målgruppen? Da bør budskapet utformes på en forståelig og presis måte, og sendes ut til rett tid. 

Effektivitet kan selvfølgelig også være viktig i privatlivet, for eksempel mellom ektefeller, samboere, barn og foreldre. Skal du for eksempel ta med familien på hyttetur, er det kanskje ønskelig å effektivisere pakkingen før avreise. Da er tydelig kommunikasjon avgjørende. 

Effektivitet i ulike typer kommunikasjon 

Det finnes utallige kommunikasjonsformer, inkludert enveis-, toveis-, masse- og gruppekommunikasjon. Vi kan også nevne personlig kommunikasjon, skriftlig, muntlig, verbal og non-verbal kommunikasjon.  

Uansett hva slags kommunikasjonsform det er snakk om, er det mulig å effektivisere kommunikasjonsprosessen. Ved enveiskommunikasjon er det først og fremst avsender sitt ansvar å sørge for at budskapet når frem. Her er klarspråk og timing avgjørende.  

Når det er snakk om personlig kommunikasjon, for eksempel mellom to samtalepartnere, har også mottaker et ansvar. Vedkommende bør lytte og unngå distraksjoner, slik at budskapet blir oppfattet. 

Trenger du hjelp med å effektivisere kommunikasjonen? 

Det kan være utfordrende å oppnå effektiv kommunikasjon. På arbeidsplassen finnes det for eksempel mange forstyrrelser som kan medføre at budskapet ikke når frem. Språklige barrierer kan også føre til misforståelser og ineffektivitet.  

Din Kommunikasjon hjelper deg med å kommunisere budskapet ditt på en god og effektiv måte. Vi bistår blant annet bedrifter med endrings- og krisekommunikasjon, markedsføringstekst og pressemeldinger.  

La oss formidle budskapet ditt klart og tydelig til målgruppen!