48 38 14 88 post@dingruppen.no

Design og kommunikasjon i digitale medier 

Design og kommunikasjon er viktige faktorer når det kommer til digitale medier. Ved hjelp av visuelt appellerende design og treffende budskap, kan man nemlig nå ut til målgruppen med stor presisjon. Dette er relevant for alle selskaper som driver med markedsføring. 

Finn ut hvordan du setter i gang! 

Hva er digitale medier? 

Digitale medier er en fellesbetegnelse for ulike elektroniske kommunikasjonsenheter. Både mobiltelefon, TV og internett faller innunder denne kategorien. Når vi snakker om digitale medier i dette innlegget, sikter vi først og fremst til nettsider og apper på digitale medier. 

De siste årene har måten vi mennesker kommuniserer på blitt revolusjonert. Stadig mer av hverdagen vår utspiller seg i dag på nett. Enten det er snakk om sosiale medier, nettaviser eller andre nettsider, kan man kommunisere og dele informasjon. 

Markedsføring i digitale medier 

En stor andel av befolkningen benytter seg av digitale medier hver eneste dag. Dette gjør også at de aktuelle mediene egner seg godt til markedsføring. En bedrift som selger fotballutstyr kan blant annet nå ut til potensielle kunder via sosiale medier.  

Du kan betale for at annonsen din skal vises på for eksempel Facebook. Disse digitale mediene sitter på mange opplysninger om brukerne. Derfor kan man enkelt målrette annonsene mot målgruppen sin.  

Men du kan også benytte bedriftens egen nettside til markedsføring og kommunikasjon med målgruppen. Du kan lage guider, dele tips og på den måten engasjere besøkende på nettsiden.  

Hvorfor fokusere på design og kommunikasjon i digitale medier? 

Når det kommer til egen nettside, er design et viktig element. Ved hjelp av fonter, typografi, farger og illustrasjoner kan du sørge for at nettsiden treffer målgruppen best mulig. Design handler også om å skape et brukervennlig grensesnitt med praktiske menyvalg og lignende.  

Noen velger å få hjelp av en webdesigner, da kunnskap om koding kan være nødvendig. Har du nettside i WordPress eller lignende, finnes det mange ferdige design du kan velge mellom.  

Så snart designet er på plass, ligger alt til rette for å kommunisere med målgruppen. Her er innholdsmarkedsføring et godt tips! Gjennom engasjerende guider og artikler kan du tiltrekke og engasjere målgruppen, og samtidig selge produktene dine. 

Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier ved Oslomet 

Design og kommunikasjon i digitale medier er såpass sentralt at det finnes egne studieløp som lar deg spesialisere deg på emnet. Både årsstudier, bachelorgrader, mastergrader og kurs kan bidra til å heve kompetansen din på feltet.   

Ved Oslomet kan du for eksempel ta et årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier. Her kan du lære mer om formidling og utforming av budskap i digitale medier. Du lærer også å fremstille illustrasjoner, tekst og bilder av høy kvalitet.  

Etter endt studium vil du kunne utvikle idéer til ferdige produkter, og sørge for at uttrykk og design er i tråd med innhold. Poenget er å gjøre budskapet som formidles lett tilgjengelig for målgruppen. 

Motta hjelp med kommunikasjon i digitale medier 

Design og kommunikasjon i digitale medier er av stor betydning for de fleste virksomheter. Både innholdet og det visuelle bør treffe målgruppen best mulig! Er du usikker på hvordan du best mulig kan formidle budskapet til potensielle og eksisterende kunder?  

Din Kommunikasjon gjør jobben for deg! Vi utarbeider tekst som når frem til og engasjerer målgruppen.