48 38 14 88 post@dingruppen.no
Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon 

Internasjonal kommunikasjon  Kunnskap om internasjonal kommunikasjon er høyaktuelt i en tid med mange internasjonale konflikter og krig. Måten politikere og andre kommuniserer med hverandre, kan ha stor betydning for både fred og verdensøkonomi.    Her ser vi nærmere...
Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon? 

Hva er målrettet kommunikasjon?  Målrettet kommunikasjon handler om å tilpasse kommunikasjonen til person og situasjon. Dette kan blant annet være aktuelt når ledere skal kommunisere med ansatte på arbeidsplassen. Formålet er at budskapet skal nå frem på en mest mulig...
PR og strategisk kommunikasjon 

PR og strategisk kommunikasjon 

PR og strategisk kommunikasjon  I den komplekse verdenen av kommunikasjon står begrepene Public Relations (PR) og strategisk kommunikasjon som bærebjelker mellom organisasjoner og deres målgrupper. Mens disse begrepene ofte brukes om hverandre, er det verdifullt å...
Bedre PR og kommunikasjon 

Bedre PR og kommunikasjon 

Bedre PR og kommunikasjon  I dagens komplekse forretningsmiljø er behovet for bedre Public Relations (PR) og kommunikasjon mer presserende enn noensinne. Effektiv PR spiller en avgjørende rolle i å bygge et sterkt omdømme, styrke forholdet til interessenter og...