48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner  For at en organisasjon skal fungere, så er man avhengig av god kommunikasjon. Det er ingen selvfølge at en dyktig leder samtidig er god til å kommunisere. Heldigvis finnes det muligheter for å bedre egne...
Rådgivning i kommunikasjon 

Rådgivning i kommunikasjon 

Rådgivning i kommunikasjon  Trenger du rådgiving i kommunikasjon, men er samtidig litt usikker på hvor du i det hele tatt klarer å finne et bra sted som tilbyr denne tjenesten? Da trenger du ikke lete lenger!   I dagens samfunn er kommunikasjon særdeles viktig, men...
Ulike former for kommunikasjon 

Ulike former for kommunikasjon 

Ulike former for kommunikasjon  Kommunikasjon kan foregå mellom to mennesker, men kommunikasjon kan også foregå mellom flere millioner mennesker. Det finnes med andre ord ulike former for kommunikasjon!   Kommunikasjon er et enormt begrep, og derfor er det...
Tiltaksplan i kommunikasjon 

Tiltaksplan i kommunikasjon 

Tiltaksplan i kommunikasjon  Når man først går i gang med et prosjekt har man ofte blod på tann. I praksis kan det betyr stort pågangsmot og mange ideer. For noen kan det imidlertid være litt utfordrende å gå videre med dette uten en viss form for struktur. Og derfor...
Støy i kommunikasjon 

Støy i kommunikasjon 

Støy i kommunikasjon  Når to mennesker snakker sammen, blir et budskap forsøkt sendt fra en avsender til en mottaker. Noen ganger skjer dette på en sømløs måte. Man kan da si at kommunikasjonen var vellykket. Andre ganger oppstår det støy i kommunikasjonen.  Som...
Regler for god kommunikasjon 

Regler for god kommunikasjon 

Regler for god kommunikasjon  I forbindelse med kommunikasjon er det ikke uvanlig at det skilles mellom god kommunikasjon og dårlig kommunikasjon. Kommunikasjon er nemlig ikke noe som faller naturlig for alle, men heldigvis finnes det noen regler som gjør det litt...