48 38 14 88 post@dingruppen.no

B2B kommunikasjon 

Hvis man ikke er et naturtalent når det gjelder kommunikasjon, så kan det å kommunisere være ganske utfordrende. Det i seg selv er en relativt vanlig problemstilling. Men hva skjer dersom man blander B2B, et annet komplisert emne, i denne miksen?   

Før i tiden var B2B kommunikasjon ganske rett fram, men nå er det ikke slik lenger. Markedet har utviklet seg, og det har også ført til endringer i hvordan markedet kommuniserer med hver andre på.   

I denne artikkelen skal vi se nærmere på emnet «B2B kommunikasjon». Hva er B2B, hva er det som skiller B2B og B2C og hva går egentlig B2B kommunikasjon ut på nå om dagen? Disse spørsmålene skal vi besvare nedenfor!  

Hva er B2B? 

Før vi går nærmere inn på B2B kommunikasjon, skal vi finne ut hva B2B er en forkortelse for det engelske uttrykket «business to business». Uttrykket kan oversettes til norsk, og da får vi «forretning til forretning», eller «bedrift til bedrift» om du heller vil kalle det det.  

B2B er et begrep som ofte benyttes i forbindelse med salg, så det viser rett og slett til et salg som finner sted mellom to forskjellige bedrifter. Det er altså slik at en bedrift kjøper noe (for eksempel en tjeneste) av en annen bedrift.   

Hvis et salg dreier seg om en vare, så kan det godt hende at B2B hender opp som B2C til slutt. Denne salgsformen skal vi litt nærmere nedenfor, men i praksis kan vi si at ethvert salg alltid starter som B2B fordi alle bedrifter får varene de selger fra et sted, og dette er gjerne fra en annen bedrifter som har basert seg på den type forretning.  

Begrepet B2B kan også benyttes settes i forhold til kommunikasjonsbegrepet, og da viser vi naturligvis til en kommunikasjon som foregår mellom to bedrifter. 

B2B versus B2C 

Som vi har sett ovenfor, så står B2B for «business to business» som på norsk blir «bedrift-til-bedrift». I en slik prosess er det to (eller flere) bedrifter som er involvert. 

Det motsatte av B2B er B2C. B2C er også et engelsk uttrykk og en forkortelse for business to consumer. Når det oversettes til norsk, får vi følgende uttrykk «bedrift til kunde eller privatperson». I denne prosessen er det en bedrift og en kunde involvert. 

Dette går B2B kommunikasjon ut på 

Kommunikasjon i seg selv kan være ganske komplisert dersom man ikke har helt kontroll på det. Dette forplanter seg videre, noe som betyr at B2B kommunikasjon også kan ende opp med å bli ganske komplisert.   

Men uansett hvor komplisert det kan bli, så kommer man ikke utenom. Man er avhengig av kommunikasjon for å kommunisere med andre, og dersom to bedrifter skal kommunisere med hverandre så er de avhengige av B2B kommunikasjon. Men hva går egentlig B2B kommunikasjon ut på?  

Kommunikasjon er generelt sett et enormt tema, og det er også B2B kommunikasjon. Men det går ut på å finne ulike teknikker som gjør det enklere for deg å kommunisere med bedriftens målgruppe på en effektiv måte.  

Før var telefonsalg og løsningssalg en viktig del av regnestykket i forbindelse med B2B kommunikasjon, men slik er det ikke lenger. Markedet har utviklet seg, og nå har innholdsmarkedsføring og SEO havnet blant de mest effektive verktøyene!  

Din Kommunikasjon hjelper deg! 

Det å drive en egen bedrift er alt annet enn enkelt, og det å kommunisere med andre bedrifter er heller ikke det. Det sier seg med andre ord selv at B2B kommunikasjon ikke kan beskrives på noen annen måte enn «litt komplisert».   

Føler du at bedriften din sliter med B2B kommunikasjon? Da trenger du ikke å bekymre deg et eneste sekund til, for det er en av Din Kommunikasjon sine spesialiteter, og vi hjelper deg gjerne med hva enn det skal være av kommunikasjonsfaglige spørsmål. Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon!