48 38 14 88 post@dingruppen.no
Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon 

Empatisk kommunikasjon  Empatisk kommunikasjon er et viktig verktøy når man kommuniserer med andre. Dette gjelder ikke bare i private samtaler med andre, men også i profesjonell sammenheng. Ved hjelp av empati kan du bidra til at den andre føler seg sett og hørt.  ...
Ekstern kommunikasjon 

Ekstern kommunikasjon 

Ekstern kommunikasjon  Ekstern kommunikasjon er et viktig fokusområde for alle bedrifter som ønsker å representere selskapet på en positiv måte utad. Når det skal kommuniseres med samarbeidspartnere, kunder eller andre, er både tydelighet og høflighet avgjørende.   I...
Dårlig kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon 

Dårlig kommunikasjon  Dårlig kommunikasjon kan by på en rekke konsekvenser, inkludert misforståelser, redsel, redusert etterlevelse og krenkelse. Når kommunikasjonen svikter, vil kort fortalt relasjoner kunne påvirkes i negativ grad.   Vi skal her forklare hva dårlig...
Effektiv kommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon 

Effektiv kommunikasjon  Effektiv kommunikasjon er avgjørende om budskapet skal nå frem til rett mottaker til riktig tid. Dette gjelder kanskje spesielt på arbeidsplassen. Ved å kommunisere effektivt kan man oppnå bedre arbeidsflyt og resultater, og dessuten unngå...