Din kommunikasjon logo

PR og kommunikasjon henger tett sammen, og er en viktig del av markedsføringsstrategien til mange bedrifter. Måten bedriften kommuniserer med omverdenen på kan ha stor betydning for hvordan merkevaren oppfattes utad.

Mange bedrifter og organisasjoner synes at nettopp kommunikasjon med omverdenen kan være utfordrende. Hvordan skal man formulere seg i en pressemelding? Og hvordan håndterer man krisekommunikasjon? Kommunikasjon kan være så mangt.

Hva er PR og kommunikasjon?

Kommunikasjon er noe de fleste av oss håndterer på daglig basis. Kort fortalt går kommunikasjon ut på at man formidler informasjon ved hjelp av virkemidler som språk, tekst, videoer eller bilder.

PR, også kjent som «public relations», kan beskrives som strategisk og/eller planlagt kommunikasjon fra en bedrift og ut til omgivelsene. PR blir gjerne sett i sammenheng med omdømmebygging, men utføres også for å opparbeide bedriften goodwill eller lignende. 

Når man tenker på markedsføring er det fort gjort å assosiere dette med kun reklame. Det er imidlertid verdt å merke seg at også PR er en viktig puslebrikke i bedriftens markedsføring.

Når er kommunikasjon viktig å ta hensyn til?

De fleste bedrifter kommuniserer med omverdenen hver eneste dag. Dette kan være massekommunikasjon, for eksempel gjennom en pressemelding eller deling av innlegg i sosiale medier.

Det er også vanlig med kommunikasjon på individnivå. Dersom en kunde tar kontakt via kundeservice, er det fortsatt viktig å tenke på hvordan man formulerer seg. Én dårlig kundeopplevelse kan fort føre til at bedriftens rykte settes på spill.

Kommunikasjon er også relevant internt i bedrifter. Som arbeidsgiver er det viktig å kommunisere på en god og tydelig måte til ansatte og samarbeidspartnere. Dette kan for eksempel være aktuelt når det er snakk om krisekommunikasjon.

  • Deling av innlegg i sosiale medier
  • Reklame og annonser
  • Pressemeldinger
  • Individuell kommunikasjon med kunder via chat, e-post og telefon
  • Krisekommunikasjon

Målrettet og strategisk kommunikasjon

For at bedriftens omdømme skal ivaretas best mulig, er det viktig å håndtere kommunikasjon med omverdenen på en gjennomtenkt måte. I den forbindelse kan det være lurt å lage en kommunikasjonsplan, der man har en klar strategi for kommunikasjon.

En bedrift som henvender seg til unge mennesker har gjerne en annen kommunikasjonsstrategi enn en bedrift som selger deler til offshore-bransjen. For å appellere til mottakerne er det viktig å vite hvordan man best kan formulere seg.

Enten bedriften er ung, kul og hipp, eller ønsker å utstråle faglig tyngde, kan strategisk kommunikasjon gjøre det enklere å kommunisere konsekvent.

Hvordan lykkes med strategisk kommunikasjon?

Bedrifter som ønsker å lykkes med målrettet og effektiv kommunikasjon, bør utforme en tydelig kommunikasjonsstrategi. Strategien bør utformes slik at den samsvarer med bedriftens målsetninger og øvrige prosjekter. 

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvordan strategien bør se ut. Under følger noen tips som kan hjelpe deg i riktig retning! 

1. Lag et treffende og engasjerende budskap

Når en bedrift skal kommunisere med omverdenen er det viktig å tenke over hva som er hovedbudskapet. Finn ut hva mottakeren skal sitte igjen med av informasjon, og hva som skal drive vedkommende til å utføre en handling. 

Sørg for at hovedbudskapet definerer det som formidles, og at alt som blir kommunisert har et formål.

2. Bruk de riktige virkemidlene

For at bedriftens kommunikasjon skal ha effekt, er det også nødvendig å tenke på virkemidler. Et virkemiddel kan være alt fra kontraster og metaforer, til gjentakelser og allusjoner.

Hvilke virkemidler skal du velge? Dette avhenger av hvem målgruppen din er, men også hva slags produkter og tjenester du selger. For noen målgrupper kan for eksempel humor være et nyttig virkemiddel, mens for andre fungerer dette dårlig. 

3. Vær konsekvent

Bedriftskommunikasjon bør også være konsekvent. Det er viktig å tenke helhetlig! Sørg derfor for at tonefall og stil i budskapet ikke avviker fra bedriftens visjoner og tidligere kommunikasjon. 

Dersom bedriften alltid har hatt en tilbakelent og morsom måte å kommunisere på, blir målgruppen gjerne forvirret om dette brått endres. Merker du imidlertid at tidligere kommunikasjon har fungert dårlig, er det naturligvis lov å prøve noe nytt!

4. Lag en kommunikasjonsplan

Kommunikasjon bør planlegges godt, enten det er snakk om markedsføring i sosiale medier eller noe annet. Lag for eksempel en plan for når kommunikasjonsaktiviteter skal utføres, og gjennom hvilke plattformer.

Det er en fordel om ansatte i bedriften får ansvar for spesifikke gjøremål. Én kan for eksempel ha ansvar for kommunikasjon i sosiale medier, mens en annen håndterer pressemeldinger.

5. Mål effekten av kommunikasjonen

Bedriftens formål med kommunikasjon kan være så mangt. Når du kommuniserer via en pressemelding ønsker du kanskje at redaksjonelle plattformer skal formidle budskapet videre.

Kommunikasjon gjennom annonser har kanskje som formål å generere salg. Uansett formål, er det lurt å måle effekten av kommunikasjonen. På den måten kan du finne ut om kommunikasjonen har ønsket effekt, eller om du bør endre kommunikasjonsplanen.

6. Ha et budsjett

Kommunikasjon er ikke nødvendigvis gratis. Har du ansatte som har ansvar for sosiale medier for eksempel, har du lønnskostnader til vedkommende. Mange bedrifter velger også å la eksterne parter ta seg av kommunikasjon, enten det er et reklamebyrå eller PR-byrå. 

Sett uansett opp et budsjett, slik at du vet nøyaktig hvor mye penger som skal vies til PR og kommunikasjon.

Hvordan lage en pressemelding?

Mange bedrifter er usikre på hvordan de skal lykkes med kommunikasjon i en pressemelding. Her finnes det mange gode tips. Det er for eksempel lurt å holde pressemeldingen kort, og å komme til poenget tidlig i teksten.

I de fleste tilfeller anbefales det ikke at en pressemelding er lengre enn én A4-side. Du har derfor relativt liten plass å formidle informasjon på. Kutt derfor ut alt som er unødvendig, og sørg for at de viktigste punktene kommer med.

Kommunikasjonen blir ofte mest effektiv dersom du benytter korte setninger og har luft (avsnitt) i teksten. Det er også smart å inkludere noen underoverskrifter.

Hvordan håndtere krisekommunikasjon?

Bedriftens kommunikasjon er ikke alltid rettet mot omverdenen. Noen ganger har man behov for å kommunisere til ansatte eller samarbeidspartnere. Også dette kan være utfordrende, spesielt i en krisesituasjon.

Krisekommunikasjon kan også være aktuelt utenfor bedriften, for eksempel hvis mediene stiller spørsmål. Ved å ha en krisekommunikasjonsplan klar, kan du enklere håndtere kommunikasjon i krisesituasjoner.

Eksempler på krisesituasjoner i en bedrift kan være dødsfall, naturkatastrofer, nedskalering og lignende. Uten en god kommunikasjonsplan kan det være vanskelig å formidle nødvendig informasjon på en god måte.

Med god krisekommunikasjon kan du forhindre usikkerhet blant ansatte, samarbeidspartnere og andre. Tenk over hvem som skal vite hva og hvordan du skal formulere deg. Finn også ut hvilke kanaler kommunikasjonen skal skje gjennom.

Trenger du hjelp med PR og kommunikasjon?

PR og kommunikasjon er noe de fleste bedrifter forholder seg til, enten det er bevisst eller ubevisst. Måten bedriften kommuniserer på kan ha stor innvirkning på omdømme og målgruppens oppfatning av merkevaren. 

Kommunikasjon kan være aktuelt i mange situasjoner. Vi kan blant annet trekke frem kommunikasjon i sosiale medier, krisekommunikasjon, pressemeldinger og annonser. Det kan utvilsomt være vanskelig å lage en god kommunikasjonsstrategi som faktisk fungerer. 

Din Kommunikasjon har lang erfaring med PR og kommunikasjon, og hjelper bedrifter med å lykkes på området. Vi kan ta oss av all kommunikasjon og PR, og sørger for at dette tilpasses merkevaren og målgruppen. Kontakt oss i dag om du lurer på noe!